Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 september 2001

Ny VD i Studsvik AB

Styrelsen i Studsvik AB har utsett Hans-Bertil Håkansson (50) till VD och koncernchef för Studsvik AB med tillträde den 1 december 2001.

Hans-Bertil Håkansson är för närvarande VD för Gadelius, Japan. Studsvik är ett högteknologiskt företag med fokus på kärnkraftsindustri och nukleärmedicin. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Nuclear Technology, Waste&Decommissioning, Industrial Services och Nuclear Medicine. Nuclear Technology erbjuder produkter och tjänster relaterade till drift av kärnkraftverk, innefattande testning och analys av kärnbränsle och material, programvaror för reaktordrift samt konsulttjänster. Verksamheten är knuten till bolagets kärnreaktor och speciallaboratorier utanför Nyköping. Waste&Decommissioning hanterar låg- och medelaktivt avfall från kärnkraftverk samt utför uppdrag i samband med rivning av kärntekniska anläggningar. I den europeiska verksamheten hanteras lågaktivt avfall i bolagets förbrännings- och smältanläggningar utanför Nyköping. Den amerikanska verksamheten, som bedrivs i bolagets anläggning i Erwin, Tennessee, innefattar volym- och viktreduktion av så kallad jonbytarmassa från kommersiella kärnkraftverk i USA. Industrial Services är verksamt inom service till främst kärnkraftsrelaterad men även annan industri. Verksamheten omfattar dekontaminering, strålskydd/dosimetri, sanering och rivning av kärntekniska anläggningar samt processrengöring. Verksamheten har historiskt varit koncentrerad till Sverige men sedan det tyska bolaget SINA förvärvades 1998 svarar den tyska verksamheten för mer än hälften av affärsområdets intäkter. Nuclear Medicine tillhandahåller ett antal produkter och metoder för medicinskt bruk med kärnteknisk anknytning. Utbudet innefattar bland annat en metod för behandling av hjärntumörer samt ett antal radioisotoper.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2