Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 februari 2009

Något bättre lönsamhet för Elcoteq 2008

Elcoteq visade på ökande, men fortfarande negativ, lönsamhet i bokslutet januari-december 2008.

Elcoteq SE: s omsättning under 2008 minskade cirka 15% jämfört med föregående år och uppgick till 3443,2 miljoner euro (4042,9 miljoner euro år 2007). Lönsamheten för Elcoteq ökade trots lägre försäljning, även om den var negativ. År 2008 har varit ett exceptionellt utmanande år för Elcoteq på grund av stora förändringar i kundstrukturen. Helårets rörelseresultatet var -20,4 miljoner euro (-96,3) och exklusive omstruktureringskostnader var det -6,9 miljoner euro (-46,1). Kassaflödet för företaget utvecklades positivt mot slutet av året och var +46,6 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2008. Helårets kassaflöde efter investeringsverksamhet var -99,7 miljoner euro (-11,1).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-05-14 20:21 V13.3.8-1