Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 februari 2009

Miljonbelopp till ökad forskning inom nanoteknologi och energilösningar

Med en total donation på 1 miljon DKK för ad hoc-projekt hjälper BHJ Foundation till att driva forskning vid Syddanska Universitetet i Sønderborg.

Framför allt är det forskning inom nanoteknik och avancerade energilösningar, som tillsammans med ökad internationell ideutveckling fick bidrag från BHJ Foundation. Medlen är en del av det miljonbelopp som fonden varje år fram till och med 2012 donerar till studenter, personal och projekt med anknytning till SDU i Sønderborg. Ljus och molekyler Fonden beviljade 300 000 DKK för inrättandet av ett forskningsprojekt för nano-stenciling med organiska nanofibrer. Fibrernas molekyler innehåller kol och har möjlighet att både samla in och sprida ljus. Kemister kan kombinera molekyler så att de bara släpper ut en viss färg på ljus som kan användas som en datormonitorer eller endast för att avge ljus. Det kan leda till billiga alternativ till både glödlampor, lysrör och LED-belysning. Speciellt intressant är möjligheten att samla in ljus till solceller. Cybersegling För några veckor sedan visade studenter på universitetet att det är möjligt att med fjärrkontroll driva en obemannad segelbåt. Detta skedde i Alssund. Nu går man ett steg längre och syftar till att skapa den ultimata självständiga seglingsroboten. En robot som populärt sagt kan segla obemannad från A till B i hela världen. Detta kräver utveckling av komplexa system som bygger på artificiell intelligens, som kan ge seglingsroboten nödvändig information. Det kräver ett omfattande forskningsarbete för att nå dit och till detta arbete donerade BHJ Foundation 300 000 DKK till projektet, som heter Cybersegling. - Vi är, såvitt jag vet, det enda universitet som arbetar med detta problem. För drygt 100 år sedan utgjordes all frakttransport till sjöss av segelfartyg. Detta kan hända igen - fast automatiskt och det kräver inte mycket energi, säger projektledaren Jerome Jouffroy. Han förutspår att en kombination av forskning och praktiska resultat kommer att ge positivt utfall på antalet studenter på SDU i Sønderborg. Internationell gäst Den internationellt erkända multifysikern, Alexander Uskov, som arbetar med optiska egenskaper i halvledarmaterial, gästföreläser i två månader runt årsskiftet 2009/2010 på SDU i Sønderborg. Han kommer från P.N. Lebedev Physical Institute i Moskva, och har tidigare arbetat som gästeprofessor på Berkeley i Kalifornien. BHJ-stiftelsen stöder gästeprofessoratet med 106 000 DKK. Mads Clausen Institute mottog 125 000 DKK för inköp av en högspänningsförstärkare för användning i institutets avancerade mekatroniklaboratorium, som till exempel arbetar med dämpning av vibrationer. Docent Benny Lassen, som i sin tidigare akademiska karriär har varit i den absoluta eliten i den matematiska området fick 125 000 danska kronor för att arbeta med elektroaktiva polymerer. En insats som innebär nära kontakt med kolleger vid Ecole Centrale i Paris. Forskningen fokuserar på att förutsäga materialegenskaper. Det aktuella materialet används till linjära aktuatorer, som populärt kallas "konstgjorda muskler". Det förväntas att dessa kommer att användas inom robotteknik, utvinning av energi och vibrationsdämpning, enligt electronic-supply.dk
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2