Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 februari 2009

Free2move får möjlighet till nyemission

Free2move, som utvecklar och levererar audiokommunikationsprodukter baserade på trådlös teknologi, får möjlighet till nyemission.

Vid en extra bolagsstämma i Free2move Holding AB som hölls torsdagen 12 februari 2009-02-12 kl. 10.00 i bolagets lokaler i Halmstad beslutade bolagsstämman enhälligt att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 7 Mkr. Nyemissionen skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5§ första stycket i aktiebolagslagen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-05-14 20:21 V13.3.8-2