Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 februari 2009

Aros Quality gör rekordvinst

Aros Quality Groups (AQ) resultat under årets fjärde kvartal har inte i någon större grad påverkats av lågkonjunktur och finanskris men en viss avmattning i affärsvolymen har noterats.

Resultatet för 2008, det ojämförligt bästa i AQs historia, uppgår till 106 Msek efter skatt, har påverkats positivt med ca 15 Msek av valuta-effekter samt "negativ goodwill" hänförligt till förvärv. Beställningsingången blev 1 715,7 Msek (1 658). Nettoomsättningen 1 738,9 Msek (1 609), Resultat efter finansiella poster blev 144,6 Msek (116,3). AQ har under januari 2009 förvärvat inkråmet i Segerström Automotive i Eskilstuna. Verksamheten som nu drivs vidare i AQ Segerström & Svensson AB beräknas omsätta 150 - 200 Msek under 2009. Med den osäkerhet som för närvarande råder beträffande industrikonjunkturen ger styrelsen ingen prognos avseende omsättning och resultat för 2009. Inledningen på 2009 är betydligt sämre än inledningen på 2008. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv. Koncernen är verksam inom två affärssegment Komponenter som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast samt System som producerar system och kompletta maskiner i nära samarbete med kunderna.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-21 17:52 V15.3.3-1