Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 februari 2009

Starka rapporter från Cyncrona och OEM Electronics

Industrikoncernen OEM International AB visade upp en stark årsrapport för 2008. Dotterbolagen Cyncrona och OEM Electronics bidrog till detta. OEM Electronics omsättning krympte något som en följd av avvecklingen av området Semiconductor.

Dotterbolaget Cyncrona ökade omsättningen under helåret 2008 till 223 (188) MSEK. Rörelseresultatet blev 10 (4,3) MSEK. Fjärde kvartalet var starkt med en omsättning på 95 MSEK, vilket gör att omsättningen för helåret ökade med 19 %. Rörelseresultatet ökade med 133 % till 10 MSEK. Rörelseresultatet belastas med kostnader i samband med ledarskifte och fastighetsavyttring uppgående till 3 MSEK. Dotterbolaget OEM Electronics minskade omsättningen under helåret 2008 till 253 (276) MSEK. Dock ökade rörelseresultatet till 17 (15) MSEK. Avvecklingen av produktområdet Semiconductor under året gör att omsättningen minskat med 8 %. På kvarvarande sortiment är omsättningen oförändrad samtidigt som rörelseresultatet ökade med 17 %. Semiconductor har under året omsatt 40,1 MSEK med ett resultat på -0,6 MSEK inklusive avvecklingskostnader på 3 MSEK. Dotterbolaget OEM Automatic ökade omsättningen under helåret till 1 004 (843) MSEK. Rörelseresultatet blev 122 (98) MSEK. Omsättningen ökade fjärde kvartalet med 6 % och för helåret med 19 %. Rörelseresultatet ökade under fjärde kvartalet med 7 % och för helåret med 24 %. Exklusive förvärv ökade omsättningen under året med 9 %. Minskad efterfrågan har påverkat framför allt utländska enheter. Dotterbolaget Development<7b> som säljer kullager, pumpar och tätningar, omsatte under helåret 186 (181) MSEK. Rörelseresultatet blev 5,7 (13) MSEK. Omsättningen ökade fjärde kvartalet med 27 % och för helåret med 3 %. Exklusive förvärv minskade omsättningen med 6 % under året. Minskad efterfrågan under sista kvartalet tillsammans med omställningskostnader på 2 MSEK gör att resultatet sista kvartalet uppgick till –3,1 MSEK. Under fjärde kvartalet slogs Internordic och Indoma samman till ett bolag i syfte att stärka konkurrenskraften och effektivisera verksamheten. Den totala omsättningen för OEM International ökade i fjärde kvartalet med 7 % till 448 MSEK (417). Exklusive förvärvade enheter ökade omsättningen med 2 %. Under senare delen av kvartalet påverkades koncernen av konjunkturavmattningen vilket innebar att orderingången minskade med 11 % och uppgick till 377 MSEK (424). Exklusive förvärvade enheter minskade orderingången med 17 %. Resultat före skatt ökade med 6 % till 35 MSEK (33). Justerat för fastighetsförsäljning och sammanhängande omställningskostnader minskade resultatet med 11 % till 29 MSEK (33). OEM förvärvade samtliga aktier i Elektro Elco AB i Bankeryd, med tillträde den 17 november 2008. Elektro Elco marknadsför produkter för belysning och material för elinstallation, där deras varumärke ”Hide-a-lite” och agenturen Legrand är de mest kända. Bolaget omsatte 99 MSEK 2008 med ett resultat på 9,4 MSEK. Förvärvet påverkade koncernens omsättning med 16 MSEK och resultat med –1 MSEK. Förvärvskostnaden uppgår till 62 MSEK plus maximalt 10 MSEK i tilläggsköpeskilling. Preliminär förvärvsanalys ger ett övervärde fördelat på varumärke 33 MSEK, orderstock 1 MSEK och koncerngoodwill 24 MSEK. OEM förvärvade verksamheten i OK Kaapelit Oy i Åbo, Finland, med tillträde den 3 november 2008. OK Kaapelit marknadsför kabel för industriellt bruk och omsätter ca 30 MSEK med ett resultat på ca 5 MSEK. Förvärvet påverkade koncernens omsättning med 2,3 MSEK. Koncernens omsättning ökade under helåret 2008 med 12 % till 1 660 MSEK (1 482). Exklusive förvärvade enheter ökade omsättningen med 5 %. Omsättningen utanför Sverige ökade med 14 % till 668 MSEK (588) och utgör 40 % av koncernens omsättning. Orderingången ökade med 9 % till 1 639 MSEK (1 509). Orderstocken per 31 december, 2008 uppgick till 243 MSEK (254). Exklusive förvärvade enheter ökade orderingången med 2 %. Resultat före skatt ökade med 13 % till 157 MSEK (139). Rensat från fastighetsförsäljningarna och sammanhängande omställningskostnader ökade resultatet med 16 % till 146 MSEK (126). Soliditeten 31 december, 2008 uppgick till 59 % (59).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-1