Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 februari 2009

Starka rapporter från Cyncrona och OEM Electronics

Industrikoncernen OEM International AB visade upp en stark Ärsrapport för 2008. Dotterbolagen Cyncrona och OEM Electronics bidrog till detta. OEM Electronics omsÀttning krympte nÄgot som en följd av avvecklingen av omrÄdet Semiconductor.
Dotterbolaget Cyncrona ökade omsÀttningen under helÄret 2008 till 223 (188) MSEK. Rörelseresultatet blev 10 (4,3) MSEK. FjÀrde kvartalet var starkt med en omsÀttning pÄ 95 MSEK, vilket gör att omsÀttningen för helÄret ökade med 19 %. Rörelseresultatet ökade med 133 % till 10 MSEK. Rörelseresultatet belastas med kostnader i samband med ledarskifte och fastighetsavyttring uppgÄende till 3 MSEK.

Dotterbolaget OEM Electronics minskade omsÀttningen under helÄret 2008 till 253 (276) MSEK. Dock ökade rörelseresultatet till 17 (15) MSEK. Avvecklingen av produktomrÄdet Semiconductor under Äret gör att omsÀttningen minskat med 8 %. PÄ kvarvarande sortiment Àr omsÀttningen oförÀndrad samtidigt som rörelseresultatet ökade med 17 %. Semiconductor har under Äret omsatt 40,1 MSEK med ett resultat pÄ -0,6 MSEK inklusive avvecklingskostnader pÄ 3 MSEK.

Dotterbolaget OEM Automatic ökade omsÀttningen under helÄret till 1 004 (843) MSEK. Rörelseresultatet blev 122 (98) MSEK. OmsÀttningen ökade fjÀrde kvartalet med 6 % och för helÄret med 19 %. Rörelseresultatet ökade under fjÀrde kvartalet med 7 % och för helÄret med 24 %. Exklusive förvÀrv ökade omsÀttningen under Äret med 9 %. Minskad efterfrÄgan har pÄverkat framför allt utlÀndska enheter.

Dotterbolaget Development<7b> som sĂ€ljer kullager, pumpar och tĂ€tningar, omsatte under helĂ„ret 186 (181) MSEK. Rörelseresultatet blev 5,7 (13) MSEK. OmsĂ€ttningen ökade fjĂ€rde kvartalet med 27 % och för helĂ„ret med 3 %. Exklusive förvĂ€rv minskade omsĂ€ttningen med 6 % under Ă„ret. Minskad efterfrĂ„gan under sista kvartalet tillsammans med omstĂ€llningskostnader pĂ„ 2 MSEK gör att resultatet sista kvartalet uppgick till –3,1 MSEK. Under fjĂ€rde kvartalet slogs Internordic och Indoma samman till ett bolag i syfte att stĂ€rka konkurrenskraften och effektivisera verksamheten.

Den totala omsÀttningen för OEM International ökade i fjÀrde kvartalet med 7 % till 448 MSEK (417). Exklusive förvÀrvade enheter ökade omsÀttningen med 2 %. Under senare delen av kvartalet pÄverkades koncernen av konjunkturavmattningen vilket innebar att orderingÄngen minskade med 11 % och uppgick till 377 MSEK (424). Exklusive förvÀrvade enheter minskade orderingÄngen med 17 %.

Resultat före skatt ökade med 6 % till 35 MSEK (33). Justerat för fastighetsförsĂ€ljning och sammanhĂ€ngande omstĂ€llningskostnader minskade resultatet med 11 % till 29 MSEK (33). OEM förvĂ€rvade samtliga aktier i Elektro Elco AB i Bankeryd, med tilltrĂ€de den 17 november 2008. Elektro Elco marknadsför produkter för belysning och material för elinstallation, dĂ€r deras varumĂ€rke ”Hide-a-lite” och agenturen Legrand Ă€r de mest kĂ€nda. Bolaget omsatte 99 MSEK 2008 med ett resultat pĂ„ 9,4 MSEK. FörvĂ€rvet pĂ„verkade koncernens omsĂ€ttning med 16 MSEK och resultat med –1 MSEK. FörvĂ€rvskostnaden uppgĂ„r till 62 MSEK plus maximalt 10 MSEK i tillĂ€ggsköpeskilling. PreliminĂ€r förvĂ€rvsanalys ger ett övervĂ€rde fördelat pĂ„ varumĂ€rke 33 MSEK, orderstock 1 MSEK och koncerngoodwill 24 MSEK.
OEM förvĂ€rvade verksamheten i OK Kaapelit Oy i Åbo, Finland, med tilltrĂ€de den 3 november 2008. OK Kaapelit marknadsför kabel för industriellt bruk och omsĂ€tter ca 30 MSEK med ett resultat pĂ„ ca 5 MSEK. FörvĂ€rvet pĂ„verkade koncernens omsĂ€ttning med 2,3 MSEK.

Koncernens omsÀttning ökade under helÄret 2008 med 12 % till 1 660 MSEK (1 482). Exklusive förvÀrvade enheter ökade omsÀttningen med 5 %. OmsÀttningen utanför Sverige ökade med 14 % till 668 MSEK (588) och utgör 40 % av koncernens omsÀttning. OrderingÄngen ökade med 9 % till 1 639 MSEK (1 509). Orderstocken per 31 december, 2008 uppgick till 243 MSEK (254). Exklusive förvÀrvade enheter ökade orderingÄngen med 2 %. Resultat före skatt ökade med 13 % till 157 MSEK (139). Rensat frÄn fastighetsförsÀljningarna och sammanhÀngande omstÀllningskostnader ökade resultatet med 16 % till 146 MSEK (126). Soliditeten 31 december, 2008 uppgick till 59 % (59).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1