Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 februari 2009

Svag marknad påverkar Mydata

Den totala marknaden för ytmonteringsmaskiner föll kraftigt under fjÀrde kvartalet och den totala försÀljningen mer Àn halverades jÀmfört med nÄgot av de tre tidigare kvartalen under 2008. Detta har resulterat i en minskad orderingÄng för Mydata under det fjÀrde kvartalet 2008.
Den största relativa minskningen drabbade marknaderna i USA, Kina samt sydostasien. Den begrÀnsade marknadsvisibilitet som flertalet kunder upplever i kombination med restriktiv kreditgivning frÄn kreditmarknaden hÄller tillbaka investeringar i nya ytmonteringsmaskiner. Under fjÀrde kvartalet har efterfrÄgan i Europa pÄ MY500 , Jetprinter, varit god trots rÄdande marknadslÀge, meddelar Mydatas Àgare Skanditek.

Som följd av den svaga marknadsutvecklingen under fjĂ€rde kvartalet har Mydata genomfört kostnadsbesparingar som Ă€ven har resulterat i neddragningar av antalet anstĂ€llda i syfte att anpassa verksamheten till en lĂ€gre efterfrĂ„gan pĂ„ ytmonteringsmaskiner. PĂ„gĂ„ende strategiskt viktiga utvecklingsprojekt har dock kunnat fortsĂ€tta enligt plan. I juni 2008 förvĂ€rvade Mydata sin tyska distributör Royonic. Royonic har konsoliderats i Mydata’s resultat frĂ„n och med juni med marginell resultatpĂ„verkan.

Under det fjÀrde kvartalet uppgick nettoomsÀttningen till 168 mkr (152), motsvarande en ökning om 11 procent. Korrigerat för valutaeffekter minskade omsÀttning med 2 procent jÀmfört med motsvarande period föregÄende Är. NettoomsÀttningen under Äret uppgick till 625 mkr (622).

OrderingÄngen under det fjÀrde kvartalet uppgick till 140 mkr (164), en minskning med 15 procent. Rensat för valutaeffekter minskade orderingÄngen med 29 procent jÀmfört med motsvarande period föregÄende Är. OrderingÄngen under Äret uppgick till 592 mkr (636), en minskning med 7 procent. Rensat för valutaeffekter minskade orderingÄngen med 7,5 procent jÀmfört med föregÄende Är. OrderingÄngen under Äret för MY 500 uppgick till 25 mkr (4).

Rörelseresultatet under det fjÀrde kvartalet uppgick till -19 mkr (-15) och för helÄret till -31 mkr (12). Andelen forskning och utveckling uppgick till 18 procent (20) av omsÀttningen under det fjÀrde kvartalet och till 18 procent (18) under Äret. FoU har belastat resultatet under det fjÀrde kvartalet med 30 mkr (31) och under Äret med 110 mkr (111).

Kassaflödet frÄn den löpande verksamheten uppgick till -64 mkr (12) under Äret, varav 1 mkr (1) under det fjÀrde kvartalet. Lanseringen av nya produkter med produktionsupprampning och maskiner för kunddemonstrationer pÄverkade kassaflödet negativt i hvudsak under första halvÄret. I fjÀrde kvartalet har anpassningen av lagernivÄerna till rÄdande marknadslÀge i kombination med fortsatt stabil nivÄ pÄ kundkreditdagar resulterat i minskad kapitalbindning och positivt kassaflöde, meddelar Skanditek.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1