Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 26 februari 2009

Tritech levererar trådlös teknologi till Siemens

Tritech Technology AB har levererat den “trådlösa” kommunikationsteknologi som finns inbyggt i framtidens passerkontrollssystem till Siemens Security Products - Product Line Access Control i Solna, Sverige - tillverkare av produkter för passerkontroll.
Det passerkontrollsystem som lanserades i januari 2009 är ett av de första kommersiellt tillgängliga passerkontrollsystemen på marknaden som använder det standardiserade ZigBee-protokollet på 2.4 GHz. Systemet förlitar sig helt på ett radiobaserat mesh-nätverk, vilket innebär ett flexibelt system för att hitta vägen från slutnoden till den centrala noden i systemet. Med detta system kan mängden kablar som krävs i installationen minskas avsevärt, meddelar Tritech.
Tritech Technology AB, som är specialiserade inom trådlös kommunikation, ansvarade för utvecklingen av kommunikationslösningen, vilket omfattar mjukvara och hårdvara (inkl. antenndesign), och ansvarar dessutom för tillverkningen av vissa trådlösa kärnkomponenter i Siemens system. Tritech har arbetat tillsammans med Siemens, och tidigare Bewator, i många år, och detta projekt har ytterligare stärkt samarbetet mellan de båda företagen.

– Under arbetet med att utveckla vårt nya system har Tritech försett oss med ett komplett utbud av tjänster för design av den nya teknologin, vilket sträcker sig från utveckling av inbyggd mjukvara till experttjänster inom ZigBee och radiohårdvara. Det nära samarbetet med Tritech på alla nivåer under projektets gång har utmynnat i en produkt som är redo för marknaden och överträffar våra förväntningar, meddelar Jan-Erik Jones, produktchef, Siemens AB, Building Technologies, Security Products.

Den kommersiella lanseringen av systemet skedde i januari 2009, men ett antal pilotförsök har genomförts sedan början av 2008. Lösningen blev nominerad till Detektor International Award 2008, Innovative Achievement Awards. Juryns motivation löd: “Denna heltäckande produkt består av läsare, lås, dörrkontroll och strömförsörjning. Produkten kommunicerar trådlöst och erbjuder marknaden kommunikation online, vilket gör det till en mycket konkurrenskraftig lösning.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1