Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 mars 2009

Outsourcing av produktutveckling i lågkonjunktur

GÄr det att hitta snabba besparingar genom att lÀgga ut sin produktutveckling hos underleverantörer? För att belysa detta, intervjuades Nicolette Lakemond, doktor inom outsourcing och produktutveckling.
I lÄgkonjunktur ifrÄgasÀtts alla kostnader i företagen, sÄ Àven de för produktutveckling. Utvecklingsplaner revideras och projekt sÀtts i vÀntelÀge eller lÀggs ner, ofta med resursslöseri och utebliven förnyelse som följd. Men kostnadsreduktion ger inte en omedelbar effekt pÄ företagens lönsamhet. Detta eftersom en stor del av kostnaderna utgörs av fasta kostnader för kontorslokaler, laboratorier och personal. Vid nedskÀrning, Àr reduktionen av dessa kostnader kopplade till personaluppsÀgning och uppsÀgning av hyresavtal, vilket ger en tidshorisont pÄ mellan 6 mÄnader till ca tre Är. I vÀrsta fall kan den mycket vÀl sammanfalla med att konjunkturen redan har vÀnt.

En grov tumregel Àr, att ca 50% av den totala FoU budgeten Àr relaterad till utgifter i utvecklingsprojekten som ger direkta besparingseffekter. Men ofta finns straffklausuler som ger böter för stoppade leveranser hos underleverantörer och kunder. DÀrmed reduceras effekten av nedskÀrningar, med det som i Ärsredovisningar brukar kallas engÄngskostnader. HÀr kan man lÀsa att företagen verkar vara nöjda om man nÄr en nettoeffekt pÄ 25% av de totala reduktionspotentialen första Äret.

Finns det alternativ?
Finns det dÄ inget alternativ till nedlÀggning och nedskÀrning? Ett intressant alternativ skulle kunna vara outsourcing av produktutveckling.
För att fÄ perspektiv pÄ detta, intervjuades Nicolette Lakemond pÄ Linköpings Universitet. Nicolette har doktorerat pÄ outsourcing av produktutveckling inom Industriell Organisation. Hon menar att det finns ett flertal anledningar, som motiverar outsourcing av produktutveckling och att kostnadsreduktion bara Àr en av dessa. Att det dessutom har en begrÀnsad effekt bara under vissa omstÀndigheter, gör att man inte kan se det som en kortsiktig mirakelmedicin.

Det Àr svÄrt att generalisera, men om företagen söker kostnadsreduktion fÄr de störst utvÀxling pÄ outsourcing om det sker av mer standardiserade produkter och kringutrustning och att det sker genom fördjupat samarbete med komponent-leverantörer. Ett viktigare skÀl till outsourcing av produktutveckling Àr ökad innovationskraft. Drivkraften Àr dÄ att företag behöver tillgÄng till kunskap som komponentleverantörer, forskningsinstitutioner eller specialistkonsulter har. Nicolette betonar att det Àr viktigt att vara medveten om skillnaderna i drivkrafterna och hantera dem olika.

Graden av integration Àr viktig
Det gÄr inte att sÀga att förutsÀttningarna för outsourcing skiljer sig mellan olika faser i produktutveckling eller i faserna i produktens livscykel. Nicolette menar att det snarare Àr en frÄga om produktens komplexitet som avgör och om det finns tydliga modulÀra grÀnssnitt som kan utgöra delleveranser under produktutvecklingens gÄng.

-En tekniskt komplex produkt Àr ofta kunskapsintensiv, vilket ger en samordningsmÀssig komplexitet, som i sin tur ger goda förutsÀttningar för kommunikationsproblem och förseningar i utvecklingsarbetet, sÀger Nicolette.

Detta ger naturligtvis inga produktivitetsvinster. Men i de fall nÀr arbetet gÀller utveckling av komplexa komponenter, som har hög grad av integration i den totala produkten, gÀller det att leverantören knyter sig nÀra bestÀllaren.

HÀr finns det olika grader av organisatorisk integration och Nicolette berÀttar att man kan se det som en sorts grÄskala som gÄr frÄn "black box" via "grey box" till "white box". DÀr den lÀgsta integrationsnivÄn, black box innebÀr en kund-leverantörs relation, dÀr inköpsavdelningen Àr bestÀllare. Grey box innebÀr olika grader av gemensamt intresse, mellan utvecklingsfunktionerna hos leverantör och bestÀllare. Ett intresse för att slutresultatet av produktutvecklingen blir bra. White box innebÀr att leverantören bara har en informell inblandning och konsulterar i vissa frÄgor. Grey box Àr det besvÀrligaste att hantera. Detta naturligtvis pÄ grund av mÄngfalden av integrations- och samarbetsformer, men ocksÄ för att det dyker upp mÄnga samordningskostnader, som man inte rÀknat med och som hotar utvecklingsarbetet.

Formell eller personlig relation
PÄ frÄgan hur en lÄngsiktig relation mellan leverantör och bestÀllare av produktutveckling sÀkras pÄ bÀsta sÀtt svarar Nicolette.

-Visst mÄste det finnas avtal och LoI (Letter of Intent), men de personliga relationerna Àr betydligt viktigare.

Men för att detta ska fungera, mÄste det i grund och botten finnas en sund kommersiell bas. Det vill sÀga att bÄda parter faktiskt tjÀnar pengar. Nicolette menar att öppna rÀkenskapsböcker ger en viss positiv effekt, men att dessa bara brukar vara ett bevis pÄ att köparen Àr starkare Àn leverantören.

Produktiviteten kan öka
Den totala produktiviteten kan öka vid outsourcing genom att tvÀrfunktionalitet och mÄngfalden ökar, vilket i sin tur ökar förutsÀttningarna för nya idéer och lösningar. HÀr betonar Nicolette att det Àr mycket viktigt att det finns ett gemensamt mÄl och viss likhet i arbetssÀtt mellan bestÀllare och leverantör. Hon varnar hÀr för att t.ex. vissa projekt kan bli sÄ tunga av resurskonsulter att bestÀllaren har svÄrt med insyn och dÀrför fÄr svÄrt att hÀnga med. I förlÀngningen blir det i vÀrsta fall sÄ att konsultdelen av projektet lever sitt eget liv med egna mÄl och att produktiviteten minskar.

Detta Àr ett dilemma och ligger delvis inbyggt i konsultrollen och skiljer sig till en del mot komponentleverantörens incitament för att effektivisera sin produktutveckling, vilket till högre grad överensstÀmmer med bestÀllarens. Det finns tyvÀrr en tendens att mjölka uppdragen genom att dra ut pÄ dem. HÀr mÄste konsultbolagen bli bÀttre och skapa tydligare gemensamma mÄlbilder med bestÀllarna.

Nicolette avslutar med att outsourcing av produktutveckling inte fÄr gÄ för lÄngt, eftersom bestÀllaren mÄste ha resurser och kompetens att integrera det som levereras. För att relationen ska fungera mellan bestÀllare och leverantör, mÄste det finnas ett överlapp av kompetenser. Detta ger bÀttre förutsÀttningar, att bestÀllaren Àr kompetent nog att tydligt formulera sina behov och krav.

Outsourcing, ingen snabb lösning
Outsourcing av produktutveckling mÄste vara ett strategiskt beslut och inte ske överilat med dÄligt underbyggd analys, eftersom det kan ge stora negativa konsekvenser. För de företag som har en lÄg grad av outsourcing nÀr besparingsbehovet uppstÄr, Àr outsourcing av produktutveckling inte pÄ nÄgot sÀtt en snabb lösning. Men de företag som under lÀngre tid haft en medveten och lÄngsiktig strategi för outsourcing av sin produktutveckling har en betydligt större flexibilitet nÀr de vill anpassa verksamheten genom nedskÀrning. I lÄgkonjunkturer sitter de inte fast i strukturella kostnader och de sÄ kallade engÄngskostnaderna vid omstÀllning blir betydligt mindre. För att minimera problemen som kan uppstÄ mellan bestÀllare och leverantör av produktutveckling, gÀller att bÄda parter formulerar ett gemensamt strategiskt mÄl.

Jonas Hjelm
produktutvecklingsstrateg Oxyma Innovation
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2