Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 september 2001

Alfaskop ansöker om konkurs

Styrelsen för Alfaskop AB har beslutat att inge ansökan om försättande av Alfaskop i konkurs. Konkursansökan sänds till Göteborgs tingsrätt i dag.

Den 11 september ansökte styrelsen om företagsrekonstruktion och till rekonstruktör utsågs advokat Michael Levin. Bakgrunden till beslutet var Alfaskops ansträngda likviditetssituation till följd av att koncernen under juli och augusti utvecklats svagare än förväntat samt att erbjudandet till aktieägare och optionsinnehavare i Genesis-IT i anledning därav återkallades. Arbetet med rekonstruktionen har bedrivits med stor intensitet och varit inriktat på att finna industriella lösningar. Förhandlingar med flera industriella intressenter har förts. Ingen av dessa förhandlingar har dock gett önskat resultat, varför styrelsen idag nödgats att fatta beslutet att ansöka om bolagets konkurs.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1