Annons
Annons
bildkälla: plu.edu Elektronikproduktion | 06 mars 2009

EU-länder inför stränga Reach straff

Flera EU-länder har att börjat att tillämpa stränga straff för de företag som inte uppfyller REACH-direktivet.
Den franska statssekreteraren för ekologi, Chantal Jouanno, har samtyckt till REACH verkställighetslagar mot företag som begår allvarliga brott enligt REACH-förordningen. Dessa är till exempel användning av förbjudna substanser och utebliven registrering av ett ämne. Det sista utkastet av lagen behöver fortfarande publiceras. Mediarapporter tyder på fängelse i högst två år eller ett maximalt bötesbelopp på 75.000 euro.

Detta är i linje med de nya brittiska REACH-föreskrifterna från december förra året. Här är det högsta straffet fängelse i högst två år eller böter. Men de båda straffen kan användas i kombination.

REACH verkställighet sker genom medlemsstaternas regelverk, men samarbete inom Europa kommer att hanteras av ECHA, europeiska kemikaliemyndigheten. Alla medlemsstater måste ha meddelat EU den 1 december 2008 det straffet som de beslutat i sina nationella bestämmelser.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2