Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
bildkälla: plu.edu Elektronikproduktion | 06 mars 2009

EU-länder inför stränga Reach straff

Flera EU-länder har att börjat att tillämpa stränga straff för de företag som inte uppfyller REACH-direktivet.

Den franska statssekreteraren för ekologi, Chantal Jouanno, har samtyckt till REACH verkställighetslagar mot företag som begår allvarliga brott enligt REACH-förordningen. Dessa är till exempel användning av förbjudna substanser och utebliven registrering av ett ämne. Det sista utkastet av lagen behöver fortfarande publiceras. Mediarapporter tyder på fängelse i högst två år eller ett maximalt bötesbelopp på 75.000 euro. Detta är i linje med de nya brittiska REACH-föreskrifterna från december förra året. Här är det högsta straffet fängelse i högst två år eller böter. Men de båda straffen kan användas i kombination. REACH verkställighet sker genom medlemsstaternas regelverk, men samarbete inom Europa kommer att hanteras av ECHA, europeiska kemikaliemyndigheten. Alla medlemsstater måste ha meddelat EU den 1 december 2008 det straffet som de beslutat i sina nationella bestämmelser.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2