Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 mars 2009

Leab startar ett Lean-projekt

"I en värld där det globala konkurrenstrycket ökar ska Leab bli den bästa leverantören av komplexa elektroniska produkter med höga krav på flexibilitet och kundanpassning" säger Leab i ett pressmeddelande. För att lyckas med det har Leab startat ett Lean-projekt.

Som ett led i satsningen på Lean har Leabs Lövångerfabrik antagits till Produktionslyftets program för att öka svensk industris produktionskompetens. Produktionslyftets övergripande syfte är att utveckla svenska företags förmåga att producera effektivt. "Ytterst handlar det naturligtvis om att stärka vår konkurrenskraft, säger tekniska chefen Elvin Hillergren. Att erbjuda våra kunder kortare ledtid och större flexibilitet utan att ge avkall på kvalitet och leveransprecision. Det låter som en klyscha, men våra årliga kundundersökningar visar att det till ”syvende og sidst” är just detta som kunderna sätter störst värde på. Just nu pågår en process att lägga fast de vägledande värderingar och principer som ska gälla för Lövångerfabrikens produktionssystem och ett 5S-projekt har också startats. "Tittar vi in i kristallkulan är vi övertygande om att vi går mot allt kortare serier samtidigt som produktfloran och kraven på kundanpassning ökar, säger Elvin Hillergren. Det kommer bland annat att kräva visuell produktionsplanering, optimerade flöden och korta ställ- och genomloppstider.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2