Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Martin Linder Elektronikproduktion | 11 mars 2009

LEAB:s nytillträdde vd Martin Linder, ser möjligheter i lågkonjunkturen

LEAB använder den minskade beläggningen till att trimma verksamheten och har dragit igång ett leanprojekt. Alla företagets kunder drar dock inte ner och en del har tvärtom ökad försäljning.

LEAB:s nye vd Martin Linder, kommer senast från NOTE där han arbetat som marknadschef med bas i Danderyd de senaste fyra åren, efter att först ha tillbringat ett år med att sälja utvecklingstjänster för NOTE i Norrtälje. Många EMS-företag tittar på att bredda sitt erbjudande, till exempel i värdekedjan, mekanik eller konstruktion. LEAB har valt att inte sälja konstruktionstjänster, men är ändå förvånansvärt ingenjörstunga på grund av den produktionsanpassning företaget erbjuder när kundernas konstruktionsprojekt nått tillräckligt långt. LEAB koncentrerar sig alltså på elektronikproduktion, men har andra leverantörer knutna till sig när kunden önskar dessa tjänster. Företaget är alltså inte med i konceptfasen eller layoutfasen, men någonstans innan prototypfasen brukar samarbete ske med kundens konstruktörer. Var man väljer att dra gränserna är dock kundunikt. LEAB:s verksamhet sträcker sig långt tillbaka i tiden, till början av 70-talet, och företaget har långa relationer med många av sina kunder. Idag finns 300 anställda. Ett varsel på 25 personer ligger just nu och till semestern kommer det finnas cirka 175 anställda i Skellefteå och ungefär 100 i Estland. När kunderna så önskar kan alltså produktion ske i ett lågkostnadsland, men företaget ser inget egenvärde i att flytta till lågkostnadsländer. För tillfället har dessutom svenska kronans valutafall gjort den svenska produktionen billigare, vilket hittills påverkat företaget gynnsamt. Företaget har på grund av lågkonjunkturen sett en generell neddragning av volymerna, men har lika många kunder och produkter som tidigare. LEAB har en bred kundbas där ingen kund dominerar. Man har traditionellt arbetat med långa relationer och värdesätter stabilitet och långsiktighet. Kunderna finns huvudsakligen inom industrisektorn. För att möte den vikande konjunkturen är siktet inställt på att övervintra i år, med fokus på förvaltning och konsolidering, när nu tid finns, för att vara väl förberedda när det vänder. Alla kunder drar dock inte ner, vissa kunder som sysslar med infrastruktur, speciellt till EU-marknaden, har prognoser som pekar rakt uppåt, så det finns flera glädjeämnen i mörkret. LEAB har för övrigt just startat ett leanprojekt med 5S under vintern i samarbete med med IVF och Chalmers. Projektet är finansierat av KK-stiftelsen, Vinnova och Nutek. Projektet är långsiktigt och arbetet kommer att fortgå flera år. Martin Linder ser en fördel i att industristaden Skellefteå har gott om kompetent folk, som dessutom har en tradition av att stanna länge hos samma arbetsgivare till skillnad från den större personalomsättningen i till exempel Stockholmstrakten. Det vore naturligtvis roligare att komma in i en uppgång, säger Martin Linder, men situationen är lika för alla på marknaden, och han är säker på att LEAB kommer att komma stärkt ur lågkonjunkturen.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1