Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 mars 2009

Ericssons omsättning ökade med 11% under 2008

Ericssons årsredovisning 2008 redovisar att nettoomsättningen ökade med 11 procent till SEK 209 miljarder trots finansiella oron.

Rörelsemarginalen var 11,4 (16,3) procent, exklusive omstruktureringskostnader och 7,8 (16,3) procent, inklusive omstruktureringskostnader. Kassaflödet från rörelsen var SEK 24,0 (19,2) miljarder. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter var SEK 15,4 (–8,3) miljarder inklusive förvärv/avyttringar (netto) om SEK 0,6 (–26,2) miljarder (kassaflödeseffekt). Kassagenereringen på 92 (66) procent låg avsevärt över målet på minst 70 procent. Bolaget tillkännagav ett betydande antal nya eller utökade kontrakt om leverans av nätutrustning och/eller relaterade tjänster till operatörer världen över. Det samlade värdet av dessa kontrakt var det högsta på fem år. Skalfördelar på mobilsystemområdet: där bolaget ökade sin marknadsandel inom mobilsystem, särskilt på tillväxtmarknader. Bolaget stärkte sin position inom Networkssegmentet med ett nytt produktområde med säte i Silicon Valley. Networks marginaler har börjat förbättras och det råder nu en bättre balans mellan nyinstallationer av nät och utökningar/ uppgraderingar. Sony Ericsson lyckades i ett tufft affärsklimat uppnå breakeven för året som helhet, exklusive omstruktureringskostnader. Trots att Ericsson är väl positionerat och fortfarande är starkt jämfört med sina konkurrenter, kommer bolaget att ställas inför flera utmaningar den närmaste tiden. Det är svårt att förutse hur konsumenternas köpvanor kommer att ändras och vilken påverkan det kommer att ha på operatörerna. Den makroekonomiska utvecklingen har en negativ inverkan på Sony Ericsson, men har hittills nästan inte påverkat Ericssons infrastrukturrelaterade verksamhet alls. Det är emellertid troligt att även denna verksamhet påverkas så småningom och bolaget har beslutat om planer för kostnadsanpassning. Åtgärder vidtas redan som förberedelse för en sådan utveckling, skriver Ericsson i sin årsredovisning.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1