Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 mars 2009

NOTE snabbar upp omställningsprogrammet

NOTE ställer nu om fortare i koncernen, och räknar med att vara klara till sommaren, säger koncernchefen Arne Forslund.

Lågkonjunkturen har fått NOTE att accelerera sitt omställningsprogram, som startade för två år sedan. Det nu blir klart på ett halvår, i stället för om ytterligare ett och ett halvt år. Hela omställningen går ut på att bli mindre konjunkturkänslig och att ha rätt tjänster nära kunden. Delar av verksamheten har flyttat utomlands och vad som blir kvar i Sverige är de delar som kunderna önskar ha kvar. Kunden bestämmer var produkterna ska produceras och NOTE visar de olika alternativen som de kan erbjuda. Låga produktionskostnader är dock inte alltid viktigast. 70% av NOTE:s kunder uppger att time to market är viktigast, då produktcyklerna blir allt kortare. Många faktorer utöver arbetskostnader påverkar valet av var produktion av en viss produkt ska ske. Transportkostnader, logistikkostnader, volymer, valutakurser och var marknaden för produkten finns påverkar var de bäst tillverkas, säger Arne Forslund. Komponentpriserna varierar också i olika delar av världen. Ingenjörskostnaderna varierar och förändras. I Filippinerna, där NOTE har verksamhet, utexamineras 77 000 civilingenjörer per år, och i Kina cirka 100 000 per år. Tillgången på tekniker är alltså god, men lönerna har också ökat, speciellt i Kina, medan lönerna i Filippinerna fortfarande ligger lägre. NOTE planerar inte att flytta till fler nya länder nu, utan vill växa stabilt. I England, där en enhet finns, kommer verksamheten fortfarande att växa närmaste tiden. Just nu tittar företaget på representation i Göteborgsområdet och har haft cirka tio kundträffar per dag på Electronix-mässan i Göteborg. Marknaden i området är lika stor som hela den norska marknaden. Då är inte bilindustri- och konsumentmarknaden medräknad, eftersom NOTE enbart ser till b2b. NOTE möter lågkonjunkturen med att vårda gränssnittet mot kund, säger Arne Forslund. ”Vi anställer nu fler försäljare, projektledare och mönsterkortskonstruktörer för att visa kunderna att vi är ett annorlunda alternativ. Fler kunder är på väg in nu än de någonsin tidigare har varit i företagets historia.” Nu syns en våg där kunderna ser över sina kostnader och gör fasta kostnader till rörliga, vilket medför att de lägger ut mer arbete på Note.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2