Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 mars 2009

Elektronikföretag tar ansvar för metallerna de använder

2007 publicerade det europeiska nätverket makeITfair tre rapporter som visade på elektronikindustrins kopplingar till problematiska gruvområden i utvecklingsländer. Nu börjar allt fler företag att sträva efter att ta ansvar för metallerna.

Av 24 företag som kontaktats har HP, Sony Ericsson, Samsung, Motorola och Philips hittills tagit täten, genom att samla in information om varifrån metallerna de använder kommer och genom att börja ställa krav på sina leverantörer. ”Vi välkomnar att allt fler företag försöker få bättre kontroll över var metallerna kommer från så att de på sikt kan påverka gruvsektorn i en mer hållbar riktning”, säger Erik Lysén, internationell policychef på Svenska kyrkan. Elektronikindustrin är en viktig slutanvändare av en rad metaller. En fjärdedel av all världens kobolt används av industrin, framför allt för att tillverka laddningsbara batterier. 35 procent av världens tenn används i elektronikindustrins tennlödningar. När det europeiska nätverket makeITfair (där SwedWatch, Svenska kyrkan och Fair Trade Center ingår) presenterade dessa resultat för industrin 2007 var det många företag som var tveksamma till om de hade ett ansvar för hur metallerna utvinns och om de verkligen kunde påverka gruvsektorn. Efter en rad dialogsamtal och interna diskussioner inleder nu två industriorganisationer ett arbete för att påverka gruvindustrin, bland annat genom att utarbeta en modell för att öka insynen i leverantörskedjorna för kobolt, tenn och tantal. SwedWatchs uppdatering visar också hur olika företag arbetar individuellt med frågan. HP, Sony Ericsson, Samsung, Philips och Motorola finns bland företagen som hittills har gått längst i sina ställningstaganden och i handling. En rad andra företag har också börjat uppmärksamma frågan i sina riktlinjer och i kontakterna med sina leverantörer. En rad rapporter visar att människorättskränkningar och miljöförstöring är vanligt förekommande i gruvregioner i utvecklingsländer. Många av de elektronikföretag som makeITfair kontaktat har särskilt uppmärksammat att utvinningen av coltan i östra Kongo-Kinshasa bidrar till att finansiera striderna som för närvarande pågår där. En del av företagen ger sina leverantörer instruktionen att helt undvika att köpa coltan som härstammar från området, men endast Philips har uppmärksammt att det tenn som företagen använder i sina produkter riskerar att komma från samma problematiska gruvområde. MakeITfair betonar vikten av att elektronikföretagen sätter upp system som verifierar varifrån metallerna de använder kommer så att de med säkerhet vet att utvinningen inte bidrar till väpnade konflikter och förtryck gentemot lokalbefolkningar. 18 av 24 marknadsledande elektronikföretag svarade på makeITfairs frågor om sin metalleranvändning. Mobilföretagen tenderar att ha kommit längst, medan dator-, spel- och MP3-företagen ligger efter. Sämst betyg i uppföljningen får Rim, Sandisk, Creative, TomTom, ST and Microsoft, vilka inte har svarat på makeITfairs frågor. ”Vi uppmanar konsumenter att försöka påverka dessa företag. Som konsumenter kan man också hjälpa till genom att lämna in sin uttjänta elektronik till återvinning. Metallerna kan återanvändas och på så sätt minskar behovet av ny gruvdrift med stort ekologiskt fotavtryck”, säger Annika Torstensson på Fair Trade Center.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1