Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 mars 2009

Västeuropeiska elektronikindustrin har tuffa år framför sig men optimismen finns kvar

Den europeiska och globala elektronikindustrin, som redan i början av 2008 såg en långsammare ekonomisk tillväxt och höga energi- och råvarupriser, avslutade året dystert med ännu mer osäkerhet.

Enligt marknadsundersökningsföretaget Electronics.ca så har den verkliga omfattningen av den försämrade marknaden under de sista månaderna förra året haft en tydlig inverkan på utsikterna för 2008/2009, och företag inom elektronikbranschen sänker sina prognoser för intäkter och vinster. Med klart begränsad sikt bleknar nu utsikterna för en återhämtning under andra halvåret 2009. Konsumenternas och företagens förtroende är fortsatt svagt och upptrappningen av den globala finanskrisen lägger allvarliga hinder för nödvändiga krediter för att finansiera expansion och tillväxt. Resultatet baserat på den årliga undersökningen av den västeuropeiska industrins elektronikproduktion visar att denna minskar med 12% år 2009 till 154 miljarder euro, en minskning från 175 miljarder euro under 2008 och 273 miljarder euro bara nio år tidigare då telekom / internet-boomen var som hetast. Mellan 2000 och slutet av 2009 beräknas elektronikproduktionen i Västeuropa ha fallit med 44%, och alla länder i regionen upplever betydande nedgångar. Frankrike, Spanien och Storbritannien, med sina starka telekom och IT-sektorer förväntas se produktionen minska med 51%, 48% respektive 63% i lokal valuta. Tyskland har fram till den senaste nedgången kunnat motstå den kraftiga nedgången, på grund av landets dominerande ställning inom bil- och industriprodukter men produktionen förväntas nu visa tvåsiffrig nedgång under 2009. Trots de dystra utsikterna i närtid är de långsiktiga prognoserna för elektronikindustrin i Västeuropa fortsatt positiva. När vi kommer ur den nuvarande nedgången kommer bara några volymfabriker att fortsätta producera till företag inriktade på högmarginalprodukter inom nyckelområden som medicin, industri, flyg och försvar, energi, avancerad kommunikation och databehandling. Automotive, som återhämtar sig från nästan exempellös nedgång i fordonsproduktionen, kommer återigen att vara en viktig sektor när fordonstillverkarna använder elektronik för att möta den ständigt ökande efterfrågan på miljövänligare och säkrare fordon. Enligt Electronics.ca kommer OEM-företag inom dessa sektorer att fortsätta arbeta på minskade kostnader, antingen genom outsourcing eller genom att flytta till lågkostnadsländer, men trots detta tror prognosmakarna att elektronikproduktionen i Västeuropa kommer att börja stabilisera sig under 2011/2012 och nya möjligheter kommer att visa sig i hela distributionskedjan.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1