Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 mars 2009

Bidrag från ELFAs forskningsstiftelse

Den som ska du forska i gränslandet mellan medicin och teknik med inslag av elektronik, kan söka bidrag till materiel och utrustning.

ELFAs forskningsstiftelses ändamål är att bidra till anskaffning av lämplig utrustning för att hitta nya processer eller verktyg som befrämjar medicinteknisk forskning. Stiftelsen har en vetenskaplig nämnd som bedömer inkomna ansökningar och fördelar de 200 000 kronor som finns för utdelning i år.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1