Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 mars 2009

Sju steg för att klara REACH

EU: s REACH-förordning (registrering, utvÀrdering och godkÀnnande av kemikalier) stÀller krav pÄ tillverkare och importörer som ofta endast kan hanteras genom att se till att tillverkarens eller importörens leveranskedja har följt REACH-förordningen.
En metod för att sĂ€kra att leveranskedjan överensstĂ€mmer med REACH Ă€r att utföra revisioner av ”REACH compliance programs for suppliers”. Den hĂ€r artikeln handlar om sju Ă„tgĂ€rder för att utforma och genomföra en revision av försörjningskedjan för att sĂ€kerstĂ€lla REACH-efterlevnad. Dessa rekommendationer grundar sig pĂ„ erfarenheter och lĂ€rdomar frĂ„n leveranskedjerevisioner för andra krav, enligt ventureoutsource.com.

Steg 1: Prioritera revisionerna genom att vÀlja de mest kritiska leverantörerna först. Identifiera de viktigaste leverantörerna som tillhandahÄller de mest kritiska materialen och fokusera pÄ att den första kontrollen av dem ger ett skydd mot REACH-relaterade störningar i leverantörskedjan som kan leda till förseningar i leveranserna av material.

Dessa förseningar kan leda till avbrott i produktionen om tillverkning sker i Europa. Företagens materialinköpare bör fÄ i uppgift att identifiera de produkter som mest sannolikt kan ge dessa typer av problem. Att först finna flera leverantörer av dessa material Àr viktigt eftersom risken dÄ reduceras.

Steg 2: Fokusera pÄ revisioner av leverantörer dÀr problem tidigare har intrÀffat. Leverantörer som tidigare haft ett utmÀrkt resultat nÀr det gÀller miljölagstiftningen kanske inte medför samma grad av risk som leverantörer som historiskt har haft problem. Syftet med kontrollen Àr att minska risken för bristande REACH-samstÀmmighet och det Àr lÀmpligt att fokusera revisionen mot misstÀnkta problemomrÄden. Detta innebÀr en rationalisering av arbetet och bör leda till den bÀsta fördelningen av resurser för revisionsprogrammet.

Steg 3: Anpassa befintlig revisionsprocess för leverantörer för REACH. MÄnga befintliga processer, till exempel PPAP (Production Part Approval Process), kan anpassas genom att tilllÀgg till en del av revisionen för att tÀcka REACH-efterlevnad. Detta förutsÀtter att den pÄgÄende processen Àr sund och att intern kompetens för att utföra granskningen finns.

Steg 4: Budgetera för kostnader för revision. Steg 1 till 3 Àr till hjÀlp för att vÀlja en riktad och kostnadseffektiv metod. Kostnaderna för denna skall sedan redovisas och budgeteras. Att anslÄ en viss kostnad per leverantör Àr ett intelligent sÀtt att definiera en skalbar kostnad för din REACH-revision.

Till exempel kan en produktlansering som omfattar 100 leverantörer behöva en budget för en revisionskostnad som skulle vara dubbelt sÄ stor som en produktlansering som omfattar 50 leverantörer. Denna typ av fördefinierade kostnader möjliggör snabb berÀkning av kostnader i budgivning. Kostnaderna kan ocksÄ delas proportionellt mellan interna resultatenheter om en leverantör överlappar affÀrsomrÄden. Detta minskar ineffektivitet och kan mildra inre dragkamp om vem som betalar för revisionen.

Steg 5: Uppmuntra direkta leverantörer att ta ansvar för sina leverantörer. För komplexa produkter kan tusentals leverantörer vara delaktiga i en stegvis metod för tillverkning. Att inte ha direkta affÀrsförbindelser med underleverantörer kan medföra begrÀnsat inflytande över dem. I dessa fall bör man uppmuntra den direkta leverantören att ta ansvar för sina leveranskedjor, vilket förbÀttrar förmÄgan att hantera risken frÄn dessa leverantörer. En ÄtgÀrd som kan frÀmja processen Àr alltsÄ att de direkta leverantörerna upprÀttar egna REACH-revisionsprogram.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2