Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 mars 2009

MultiQ köper Apara

Med stöd av årsstämmans bemyndigande har MultiQ:s styrelse beslutat om nyemission av aktier till de tidigare ägarna av Apara Digital Signage.
De nyemitterade aktierna utgör tilläggsköpeskilling i förvärvet av Apara, vilken tilläggsköpeskilling utgår i enlighet med bestämmelserna i det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 3 oktober 2007.

Styrelsens beslut innebär att 1.636.050 nya aktier utges till de tidigare ägarna av Apara, varvid kvittning sker mot fordran på tilläggsköpeskilling om cirka 3.000.000 kronor jämte ränta i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar 1,8371 kronor per aktie och har fastställts mot bakgrund av MultiQ-aktiens genomsnittliga sista betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under februari månad 2009.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1