Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 mars 2009

MultiQ köper Apara

Med stöd av årsstämmans bemyndigande har MultiQ:s styrelse beslutat om nyemission av aktier till de tidigare ägarna av Apara Digital Signage.

De nyemitterade aktierna utgör tilläggsköpeskilling i förvärvet av Apara, vilken tilläggsköpeskilling utgår i enlighet med bestämmelserna i det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 3 oktober 2007. Styrelsens beslut innebär att 1.636.050 nya aktier utges till de tidigare ägarna av Apara, varvid kvittning sker mot fordran på tilläggsköpeskilling om cirka 3.000.000 kronor jämte ränta i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar 1,8371 kronor per aktie och har fastställts mot bakgrund av MultiQ-aktiens genomsnittliga sista betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under februari månad 2009.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1