Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mjukvara | 19 mars 2009

Prevas förvärvar företag i Västerås

Prevas har tecknat ett letter of intent om förvärv av INVID Utveckling Mälardalen i Västerås.

Företaget ingår i INVID-koncernen och arbetar med system för effektivisering av verksamhetsprocesser. INVID Utveckling Mälardalen arbetar med applikationsutveckling och systemintegration i Mälardalsregionen. En av bolagets specialiteter är SaaS-lösningar (Software-as-a-Service). Konceptet innebär att kunderna kan använda applikationer via webben mot månadsavgifter utan att behöva investera direkt i egna kostsamma IT-system. Efterfrågan på denna typ av tjänst har på senare tid kraftigt ökat och är i rådande konjunkturläge mycket attraktivt för många kunder. INVID Utveckling Mälardalen grundades 1992 som utvecklingsavdelning hos INVID Västerås. Idag är avdelningen ett självständigt bolag med 8 anställda. Exempel på kunder är Bombardier, Seco Tools och Luvata samt olika kommuner, landsting och statliga myndigheter. I samband med förvärvet tecknas även ett samarbetsavtal mellan Prevas och INVID. Syftet är att parterna ska vara partners gentemot marknaden, Prevas med systemutveckling och INVID med IT-drift och datorförsäljning. Ett förvärvsavtal kommer att tecknas med tillträdesdag den 1 maj 2009. Innan dess ska Due Diligence genomföras. Den fasta köpeskillingen uppgår till 2,0 MSEK. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med den sista december 2010, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 10,0 MSEK. Det förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1