Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 mars 2009

PKC vill lägga ner i Kempele

PKC Group har idag kallat till samarbetsförhandlingar om kabelstamsproduktionen i Kempele.

Samarbetsförhandlingarna inleds nu för att lägga ner kabelstamsproduktionen i Kempele på grund av dålig lönsamhet. Förhandlingarna berör PKC Groups Kempeleanläggning och dess personal. Detta kan leda till uppsägning av högst 226 personer. Möjligheten att erbjuda personal arbete på andra enheter kan eventuellt minska antalet uppsägningar. Fortsatt produktion av kabelstammar i Finland kan inte längre anses försvarbart på grund av den svaga lönsamheten. Koncernen har fem kabelstamsfabriker i Europa, som alla är underutnyttjade. Genom att minska antalet produktionsenheter hoppas företaget minska de fasta kostnaderna. Målet med den föreslagna förändringen är att uppnå årliga kostnadsbesparingar på cirka 6 miljoner euro.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1