Elektronikproduktion | 20 mars 2009

Positivt mottagande för S.E.E.

Efter att projektteamet på Stockholmsmässan sedan i januari jobbat hårt med införsäljningen av monteryta på S.E.E. kan nu konstateras att mottagandet från utställarna är väldigt positivt. I dagsläget är cirka 45 företag inbokade på en yta på 1600 kvm. Dessutom är ungefär lika mycket, alltså ytterligare 1600 kvm, offererade till ungefär 50 företag. Och det mer än ett år innan S.E.E. går av stapeln.

- Vi har varit ute och träffat väldigt många företag, och kontentan är att alla är väldigt positiva till den förändring som nu görs och det nya koncept vi presenterar, säger Aasa Goulin, projektsäljare på Stockholmsmässan. Det är väldigt kul att se att det trots en tuff konjunktur är så många som har en stark framtidstro. En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga arrangörer, IM-föreningen, Elektronikindustriföreningen och Stockholmsmässan, arbetar också intensivt med att försöka få fram ett så bra och slagkraftigt innehåll som möjligt. Det gäller bland annat besökaraktiviteter, temautställningar, seminarier och liknande. - Det är enormt kul att det finns ett sådant engagemang från branschen, inte minst från arbetsgruppen som verkligen avsätter mycket tid till arbetet med att göra S.E.E. till en så bra mötesplats som möjligt, säger Magnus Eriksson, projektledare på Stockholmsmässan. De närmsta veckorna påbörjas också ett arbete med att kontakta och besöka nyckelpersoner på stora besökarföretag, för att försöka förankra att de låter sina anställda komma till S.E.E. för att ta del av alla nyheter.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1