Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
TA-SCOPE Elektronikproduktion | 24 mars 2009

Note i avtal med Tour & Andersson - större volymer till Torsby

Tour & Andersson har valt kontraktstillverkaren Note som tillverkningspartner av instrumentet TA-SCOPE.

Ett avtal har tecknats för utveckling och tillverkning av ett avancerat instrument för injustering av dessa system, TA-SCOPE. Under hösten påbörjas tillverkning i större volymer i Note Torsby. Under utvecklingsarbetet har Note haft ett nära samarbete med QRtech som är specialiserade på produktutveckling och industrialisering av elektronik och mjukvara. I arbetet har Notes komponentdatabas NOTEfied använts. ”I nuvarande konjunkturläge är det oerhört viktigt att kunderna får ut sina produkter så snabbt som möjligt på marknaden. Samarbetet mellan oss och Note samt verktyget NOTEfied har varit nyckeln till att kunna möta kundens krav. Med hjälp av NOTEfied har vi haft bra kontroll på vilka komponenter som ska väljas med tanke på exempelvis ledtider, tillgänglighet och livscykelstatus”, berättar Ronald Hedström, utvecklingschef på QRtech. ”För oss var det viktigt att hitta en leverantör som håller hög kvalitet, har kontroll och påverkan på leverantörsledet samt har produktionskapacitet för större volymer i regioner där kostnadsbilden är till vår fördel. I Note har vi hittat en partner som har både internationell och lokal tillverkning i världsklass, som helt enkelt har helheten”, kommenterar Joakim Merstrand, strategisk inköpare på Tour & Andersson.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2