Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 mars 2009

Contac Solutions ökade sin tillväxt med 40% under 2008

Trots ett i många avseenden turbulent år uppnådde kablagetillverkaren Contac Solutions en tillväxt på runt 40% under 2008.

"Självklart ett resultat vi i rådande marknadssituation är mycket nöjda med", berättar Anders Carlsson, försäljningschef. ”Vi är tacksamma för det förtroende våra kunder visar oss och vi kommer att fortsätta vår satsning på att bli ledande inom vår nisch”. Utsikterna för framtiden är extremt svårbedömda. ”Inflödet av nya projekt är fortsatt gott men i vilken omfattning konjunkturen påverkar befintliga och nya kunder är nästan hopplöst att avgöra. Vi är mycket ödmjuka inför de utmaningar den tillverkande industrin just nu upplever. Men helt klart är att vårt koncept med för kinesiska mått mätt småskalig produktion fortsätter att attrahera nya kunder.” Contac har under de senaste två åren skapat förutsättningar för att kunna leverera mer komplexa elektromekaniska montage. En satsning som nu börjat ge resultat. Under 2009 kommer bolaget bland annat att fortsätta satsningen på att leverera mer komplexa elektromekaniska montage och utöka produktsortimentet inom M12 och liknande givarkablage. Contac Solutions är ett företag som genom egen tillverkning och via partners i Asien är inriktade på produktion av kablage och andra elektromekaniska montage.
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2