Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 september 2001

Entreprenörer träffar affärsänglar

Det finns entreprenörer som trotsar nedgången bland nyföretagandet i Sverige

Bland nya företag finns Sveriges enda tillverkare av bränsleceller som kan vara en effektiv och miljövänlig drivkälla till både stadsbussar och bärbara datorer. Här finns också miljöföretaget som tagit fram ett helt nytt avgasreningssystem för tunga dieselmotorer, som klarar framtidens lagkrav på utsläpp från lastbilsmotorer. Nu presenterar de sina affärsidéer vid en träff med investerare. Här finns även IT-relaterade företag som erbjuder lösningar som gör det möjligt att förmedla filer och applikationer över trådlösa nätverk som Bluetooth, GPRS och WLAN. Ett annat företag erbjuder kommunikationslösningar för direktmarknadsföring framför allt via e-post. Nu behöver företagen kapital för att kunna utveckla verksamheten. Enligt en kartläggning som gjorts av riskkapitalbolaget 3i och Pricewaterhouse Coopers, råder det knappast brist på kapital i landet. Den visar att Sveriges riskkapitalmarknad är världens nionde och växer mest av alla. Att Sverige behöver fler entreprenörer är svenska riskkapitalister således rörande överens om. Vid ett Investeringsforum, i regi av ALMI Företagspartner AB på Teknikhöjden, får investerare möjlighet att träffa Teknikhöjds-företagen Cellkraft AB, Varivent Innovations AB, Bravium Marketing AB och Bluesolid AB. - Hos oss finns en nyföretagaranda som är full av skaparkraft och nytänkande. Då är det viktigt att investerare får tillfälle att träffa de innovationsbaserade företagen. Förhoppningsvis leder mötet till att de kan tillföra investeringskapital och bidra med managementkompetens. Vi fungerar som en tillväxtmiljö för dessa företag och erbjuder både kompetensutveckling och stöd så att vi snart kommer att få se de här produkterna på marknaden, säger Mats Wallnér, vd för Teknikhöjden i Stockholm. - Genom att vi bidrar till möten mellan entreprenörer och investeringskapital är vi ett led i att nya företag blir starkare, säger Christer Lindberg, vd för ALMI Företagspartner Stockholm AB. Vi kan komplettera med lånekapital, kunnig rådgivning och ett brett kontaktnät. Det är en viktig förutsättning för att kunna kommersialisera produkter hos företag som har goda affärsplaner. Investeringsforum vid Teknikhöjden arrangeras av ALMI Företagspartner AB. Förutom representanter från arrangören kommer investerare från ALMIs affärsängelnätverk och Nutek finans. Dessutom medverkar Christer Lindberg, vd ALMI Företagspartner AB och Peter Holmstedt, vd för Stiftelsen Electrum, Kista Science Park. För ytterligare information kontakta gärna: Mats Wallnér, vd Teknikhöjden, telefon: 08-790 97 06, 0709-51 95 06, mats.wallner@teknikhojden.se Christer Lindberg, vd ALMI Företagspartner AB, telefon: 08-458 14 00, 070-600 62 00, christer.lindberg@almi.se Om ALMI Företagspartner AB ALMI arbetar för att små och medelstora företag ska växa och för att nya livskraftiga företag startas. ALMI ska komplettera bankerna och ta större risk men också hålla sitt egen kapital intakt. För varje krona från ALMI frigörs nästan fyra ytterligare kronor från annan finansiär. Totalt disponerar ALMI drygt 4 miljarder kronor för finansiering av små och medelstora företag. Under 1999 beviljade ALMI lån till nästan 2 300 företagare till ett totalt belopp av 776 miljoner kronor. Totalt har ALMI 15 000 lånekunder. ALMI-koncernen består av 21 regionala dotterbolag och ett moderbolag. Sammanlagt har koncernen drygt 500 medarbetare. De regionala bolagen finns i varje län, totalt på 40 platser, och har på så vis närhet till och god kunskap om små företag. Varje ALMI-bolag har en styrelse där näringslivet från regionen i regel har majoritet. Det regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och resterande del ägs av landsting och vissa kommuner. Moderbolaget ägs av staten. Om Teknikhöjden Teknikhöjden ska skapa en affärsstimulerande miljö som kraftfullt bidrar till ett ökat nyföretagande av små tillväxtföretag i Stockholmsregionen. Det sker genom att väcka intresse, inspirera och stödja forskare och studenter vid Kungl Tekniska Högskolan och Stockholms universitet till entreprenörskap och företagande samt att utveckla och stimulera tillväxt av företagen i Teknikhöjdens inkubator. Det finns ca 40 innovationsbaserade företag inom Teknikhöjden. De har alla sitt ursprung från den akademiska världen, främst KTH. Företagen finns dels i Teknikhöjdens lokaler dels i egna lokaler i Stockholmsregionen som externa medlemsföretag. Teknikhöjden ägs av Kungl Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Stiftelsen Teknikhöjden-KTH.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2