Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 april 2009

Notes outsourcing fortsätter i konjunkturnedgången säger Arne Forslund

Notes koncernchef Arne Forslund skriver i en kommentar till företagets årsredovisning att arbetet med att ställa om verksamheten från en traditionell roll som kontraktstillverkare av elektronik till ett unikt tjänsteföretag på EMS-marknaden som erbjuder kunderna nearsourcingcenters, kostnadskontroll under produktlivscykeln och kostnadseffektiv tillverkning, tagit lång tid och kostat pengar. En personalreduktion i den svenska verksamheten har medfört minskning med cirka 400 medarbetare.

Som övrig förklaringar till det svaga resultatet anges: ”EMS-marknadens tillväxt har de senaste åren drivits dels av konjunkturen, dels av den outsourcingtrend som pågår. Konkurrenssituationen i branschen präglas av såväl små lokala som stora globala aktörer och prispressen har lett till låga marginaler. Under hösten 2008 sjönk efterfrågan som en följd av konjunkturförsvagningen. Vår bedömning är att outsourcingen kommer fortsätta att öka enligt tidigare mönster i en konjunkturnedgång.” ”En stor del av NOTEs omsättning kommer från vår ursprungliga verksamhet med traditionella EMS-tjänster, medan en mindre del bygger på vår nya affärsmodell. Eftersom den nya modellen lanserades fullt ut först under senare delen av året så gav det endast en begränsad effekt i resultaträkningen för 2008.” Januari–december Försäljningen uppgick till 1 709,5 (1 743,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till –3,8 (111,9) MSEK. Resultatet har belastats av kostnader av omstruktureringskaraktär om cirka 80 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till –0,2 (6,4) procent. Resultat efter finansnetto uppgick till –14,4 (103,8) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till –13,1 (78,2) MSEK, vilket motsvarar –1,36 (8,13) kronor per aktie. Kassaflödet uppgick till 25,1 (–0,5) MSEK, vilket motsvarar 2,61 (–0,05) kronor per aktie.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1