Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 april 2009

Rimaster i forskningssamarbete vid Linköpings universitet

Rimaster är ett av de östgötska företag som deltar i forskningspartnerskapet ”Helix Vinn Excellence Centre”, vilket är ett samarbete mellan företag, fackliga organisationer, offentlig förvaltning och olika institutioner vid Linköpings universitet. Den centrala uppgiften för Helix är att skapa en arena för forskning och innovation kring frågor som är aktuella i dagens och morgondagens arbetsliv.

Rimastergruppen har under de senaste åren genomgått en kraftig utveckling, då man vuxit såväl organiskt som genom förvärv. De stora förändringarna på kort tid har bland annat medfört att man inom företaget har flera olika företagskulturer, något som kan vara svårt att hantera särskilt för yngre chefer. Inom ramen för Helix har man därför tillsammans med fil. dr. Andreas Wallo drivit ett forskningsprojekt som fokuserat utveckling av det som kan kallas ledarskap för lärande och utveckling. Projektet resulterade i en doktorsavhandling som betonar vikten av att stödja och synliggöra det lärande som finns i det dagligt arbetet, och se det som en del i ett ständigt förbättringsarbete. Förenklat handlar det om att skapa en metodik för att systematiskt kunna reflektera över och implementera dagliga erfarenheter från problemlösning. – Vi ser förmågan att kunna hantera problemlösning som en verklig konkurrensfaktor, och ser med förväntan fram emot deltagandet i Helix, säger Jan-Olof Andersson, vd och koncernchef för Rimaster-gruppen. – Att få den här möjligheten ger oss goda förutsättningar för att i framtiden, när vi åter har en tillväxt på våra viktigaste marknader, ytterligare kunna finslipa vår organisation så att vi ännu bättre kan möta våra kunders krav, sammanfattar Jan-Olof Andersson. – Rimaster är ett intressant företag, som verkligen gjort en resa under de senaste åren, inte minst globalt, säger Andreas Wallo vid Linköpings universitet. – Att få möjlighet att arbeta med ett ”stort småföretag” är intressant, och jag ser det som lika spännande som givande att få vara med om att knyta ihop den akademiska världen med den dagliga ledningen av ett så mångfacetterat företag som Rimaster, avslutar Andreas Wallo. För att bygga vidare på erfarenheterna från Andreas Wallos doktorsavhandling går Rimaster och HELIX nu vidare med ytterligare ett projekt. Denna gång fokuseras hur chefskap och chefers ledarskap kan samordnas i ett snabbt växande och geografiskt expanderande företag, och i nära anslutning finns ett intresse för chefers lärande och hur koordinering av verksamhet kan förstås och tolkas som en kollektiv lärprocess.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1