Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 april 2009

Note fokuserar på stärkt kassaflöde, minskar lager

Kontraktstillverkaren Note räknar med att kunna stärka sitt kassaflöde, främst genom att fortsätta minska lager.
I likhet med andra medelstora aktörer på EMS-marknaden har Note en stor utmaning att utveckla affärsmodeller avseende lagerstyrning och logistik. Denna utmaning tydliggörs särskilt vid snabba upp- eller nedgångar av efterfrågan och sammanhänger främst med komplexiteten i elektroniktillverkningen och långa ledtider på elektronikkomponenter.

Den avsevärt minskade efterfrågan sedan slutet av föregående år krävde omfattande insatser tillsammans med kunderna för att anpassa lagren till en lägre försäljningsnivå. Därtill har pågående flytt av produktion till NOTEs enheter i kostnadseffektiva länder ställt ytterligare krav på kapitalbindning, främst i form av buffertlager, för att säkerställa en hög leveransförmåga under pågående flyttprocesser.

Under inledningen av året ökade därför lagret något för att vid periodens slut vara 8% lägre än vid årsskiftet och 5% lägre än vid motsvarande tid året innan. Förutsättningarna för en fortsatt lagerreduktion under det andra kvartalet bedöms som goda.

Kundfordringarna minskade med 5% under första kvartalet och var med anledning av den lägre försäljningen 21% lägre än vid motsvarande period i fjol. Antalet kundkreditdagar har kunnat hållas på en oförändrad nivå såväl jämfört med vid årsskiftet som vid motsvarande period i fjol.

Leverantörsskulderna, vilka främst är hänförliga till inköp av elektronikkomponenter och produktionsmaterial, var 21% lägre än vid årsskiftet och 27% lägre än vid periodens utgång föregående år. För första kvartalet uppgick kassaflödet efter investeringar till -15,3 (24,0) MSEK, vilket motsvarar -1,59 (2,49) SEK/aktie.

Detta skriver Note i sin delårsrapport.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1