Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 22 april 2009

Datarespons växer i Norge och Tyskland, men skär ner i Danmark

Data Respons startade året med en god tillväxt och har förbättrad positionen inom embedded solutions marknaden, dock dras lönsamheten ner i och med extraordinära kostnader vid den Danska enheten.
Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till MNOK 218,3 en ökning med 25%. EBITDA var MNOK 5,0, en minskning med 53%. Orderstocken uppgick till MNOK 461 i slutet av perioden, en ökning med 7%. Kassaflöde från den löpande verksamheten var MNOK -15,4 under kvartalet. Orderingången blev negativt påverkad av valutaanpassningen.

Danmark drar ner
"Kvartalet präglas av extraordinära kostnader i flera projekt och plötsligt nedgång i efterfrågan på våra tjänster. Vi är inte nöjda med det negativa resultatet från Danmark och har genomfört personaljusteringar och andra kostnadsminskningar som kan bidra till bättre resultat för den danska organisationen", säger Kenneth Ragnvaldsen, CEO Data Respons.

"Med tanke på den rådande situationen på marknaden så har Data Response fått en mycket bra start på året, både i Norge och Tyskland, och kan peka på en god tillväxt i intäkter och vinst", säger Kenneth Ragnvaldsen.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1