Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 22 april 2009

Nästan 60 procent av kinas halvledartillverkning står outnyttjad under det första kvartalet

Världens snabbast växande chiptillverkningsregion, Kina, drabbades av en rekordlåg produktion under första kvartalet 2009. Nästan 60 procent av nationens produktionskapacitet för halvledarprodukter står outnyttjad, enligt iSuppli Corp.

Kapacitetsutnyttjandet i Kina sjönk till 43 procent under första kvartalet, den lägsta nivån sedan iSuppli började följa marknaden 2000. Detta är en direkt följd av låg efterfrågan som drivits på av den globala ekonomiska nedgången. Djupdykningen visar att Kinas mål att skapa en livskraftig inhemsk halvledarindustrin är i allvarlig fara. Under de senaste 10 åren har den kinesiska regeringen arbetat för att utveckla en inhemsk ekonomi som ska ge nationen ekonomiskt oberoende, säger Len Jelinek, vd och chefsanalytiker för halvledare på iSuppli. En tekniskt stark kinesisk halvledarindustri ansågs vara ett viktigt inslag i Kinas långsiktiga inhemska ekonomiska och tekniska oberoende. Tyvärr kollapsade planen när den globala försäljningen föll, innan inhemsk efterfrågan hade växt tillräckligt för att matcha efterfrågan från resten av världen. Halvledarindustrin, som kinesiska regeringen en gång sett som fundamental för tillväxten, har blivit en ekonomisk börda. Kinas investeringar i kapacitet och teknik inom halvledarsektorn har inte lämnat den ekonomiska avkastning som var investerarna trott, säger Len Jelinek. På grund av den nuvarande globala lågkonjunkturen har Kinas fokus flyttats från att bli oberoende, till omstrukturering av hela sin chipindustrin innan den helt kollapsar. Nyttjandegraden förväntas stiga måttligt under resten av året, men kommer att förbli mycket låg, på 54 procent till fjärde kvartalet 2009. På längre sikt kommer en uppgång till 84 och 85 procent under 2012 och 2013. Men när nyttjandegraden återvänder till dessa nivåer kommer Kinas halvledarindustri att se väldigt annorlunda ut än tidigare, med antalet konkurrenter i branschen kraftigt reducerade på grund av konsolidering. Tabellerna visar iSupplis kvartalsvisa och årliga prognos över beläggningen i Kinas halvledarfabriker. Framåtblick Hur kommer Kinas halvledarindustri se ut när marknaden återvänder? Eftersom kinesiska halvledartillverkare inte har differentierat sig tekniskt från sina konkurrenter har de en nackdel, eftersom det helt enkelt är alldeles för mycket av samma slags kapacitet i en värld där alla jagar efter samma möjligheter, menar Len Jelinek. Detta kommer att leda till sammanslagningar och konsolideringar. Men även om leverantörer med liknande teknik går samman, kommer de då att skapa något annat än större företag med större likviditetsproblem? Vid första anblicken är ett sådant scenario troligen vad som kommer att hända. Ändå kommer det att finnas en effekt som kommer att påverka landskapet för företagen i Kina: de större företagen kommer att ses som de mest sannolika överlevarna. Denna uppfattning kommer att gå i uppfyllelse eftersom kunderna vill försäkra sig om starka leverantörer genom anpassning till de största, mest kostnadseffektiva halvledartillverkarna. Till slut kommer mindre företag helt enkelt att tvingas ut för att de inte är konkurrenskraftiga i teknik och pris. Ingen återhämtning fram till 2012 När iSuppli inte förutser en återhämtning för kinesiska tillverkare förrän 2012, är det osannolikt att svaga företag kan överleva i två år, med tanke på deras negativa kassaflöde. iSuppli förväntar att den första företagsfusionen i Kinas halvledarindustrin kommer ske under andra kvartalet 2009. Detta blir en signal att tid är det viktigaste om ett företag eller en grupp av företag ska kunna rida ut stormen. iSuppli förväntar sig att under andra halvåret 2010 kommer en mindre, men starkare halvledarindustrin att växa fram i Kina.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1