Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 april 2009

Nolato erhåller 35 MSEK från BenQ - minskar med 60 personer

Nolato gör ytterligare anpassning av kostnadsmassan samt erhåller engångsintäkt om 35 MSEK från BenQ.

För att ytterligare anpassa verksamheten till det försämrade konjunktur- och marknadsläget för Nolato Industrial har reduktion av personalstyrkan skett med cirka 60 personer. Personalneddragningarna innebär att kostnaderna sänks med omkring 25 MSEK på årsbasis med effekt från och med årets andra kvartal. I samband med tidigare kunden BenQs insolvens och sedermera konkurs reserverade Nolato 125 MSEK under fjärde kvartalet 2006, vilket motsvarade den totala utestående finansiella risken relativt BenQ. Ur konkursboet har Nolato nu erhållit utdelning från konkursen om 35 MSEK. Det innebär att Nolato under andra kvartalet kommer att redovisa en intäkt av engångskaraktär om 35 MSEK. Samtidigt kommer rörelseresultatet att belastas med cirka 15 MSEK till följd av ovannämnda personalneddragningar. Sammantaget kommer därmed Nolatos rörelseresultat att påverkas positivt med 20 MSEK och resultatet efter skatt med 15 MSEK under andra kvartalet, vilket motsvarar en positiv nettoeffekt med 57 öre per aktie.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1