Elektronikproduktion | 24 april 2009

Partnetech vill öka produktionen i Östeuropa och Asien

Ett mål för Partnertech för 2009 är att ytterligare stärka sin verksamhetsstruktur med nya produktionsmöjligheter i främst Östeuropa och i Asien.

I sitt stämmoanförande från Partnertechs årsstämma konstaterade PartnerTechs vd och koncernchef Rune Glavare att bolaget under 2008 på ett framgångsrikt sätt genomfört det åtgärdsprogram som kommunicerades i slutet av 2007. Programmet nådde uppsatta besparingsmål och innebär ett ökat fokus på prestanda, integration och teknik. Satsningen på förändringsprocesser för att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande kommer att fortsätta under hela 2009. Rune Glavare presenterade även utvecklingen för årets första kvartal där en resultatförbättring om 18,6 miljoner kronor redovisades gentemot motsvarande period föregående år. Målet för 2009 är att ytterligare stärka företagets nu mer effektiva och flexibla verksamhetsstruktur med nya produktionsmöjligheter i främst Östeuropa, men också i Asien.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2