Elektronikproduktion | 24 april 2009

Svagt resultat för HMS Networks

Bibehållen omsättning men fallande vinst i HMS Networks kvartalsrapport.

- Marknaden fortsatte att försvagas under det första kvartalet 2009, vilket påverkar försäljningsvolymerna. Vår långsiktiga investering i framtida tillväxt ökar våra driftskostnader jämfört med föregående år, samtidigt som den svaga svenska valutan och valutasäkringskontrakt realiserats under perioden, vilket också påverkat rörelseresultatet. Vi kan se ett ökat inflöde av nya kunder dvs design wins, som stöder oss i vår uppfattning att vi på lång sikt kommer att nå våra finansiella mål, säger Staffan Dahlström, vd för HMS. HMS Networks delårsrapport januari-mars 2009 visar följande: Nettoomsättningen för de första tre månaderna 2009 uppgick till SEK 65,6 MSEK (75,6). Nettoomsättningen för de senaste fyra kvartalen uppgick till 306,8 miljoner MSEK(278,0) Rörelseresultatet uppgick till SEK 5,0 m (18,6), vilket motsvarar en 7,6% (24,6) rörelsemarginal. Under de senaste fyra kvartalen uppgick rörelsemarginalen till 23,3%. Negativa effekter från valutasäkringar som realiseras under första kvartalet uppgick till -7,1 MSEK Resultat efter skatt uppgick till 3,6 MSEK (11,5) Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,32 (1,02)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2