Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 april 2009

Reglerna förändras för outsourcing av mobiltelefoner

När strukturen i leveranskedjan av mobiltelefoner ställts på högkant på grund av den globala ekonomiska krisen, har de gamla reglerna för kontraktstillverkning av trådlösa enheter ändrats och nya fallgropar har tillkommit för OEM- och EMS-företag, enligt att iSuppli.
En viktig förändring är att kontraktstillverkningsföretag inte längre kan räkna med inkrementell tillväxt av den outsourcade produktionen från alla OEM-företag.

"Fram till helt nyligen gav EMS-industrin konsekvent tvåsiffrig tillväxttakt för outsourcing av mobiltelefoner", säger Jeffrey Wu, senior analytiker, EMS / ODM för iSuppli. "Men osäkerheten på marknaden tvingar nu vissa OEM-företag inte bara att bromsa sin outsourcing, utan att återta produktion, in-house. Nokia, till exempel, är ett sådant OEM-företag".

Nokia minskade 2008 volymsandelen av sin utlagda tillverkning till 17,1%, en minskning från 21,5% år 2007.

Det bifogade diagrammet presenterar balansen mellan in-house och outsourcad tillverkning för Nokia 2005-2008.”Detta speglar en större trend i leveranskedjan för mobiltelefoner, "säger Jeffrey Wu. "Bromsad och minskad utläggning av tillverkningen, hos de OEM-företag som fortfarande är operativt kompetenta, kommer skada tillväxtprognoserna för kontraktstillverkarna. EMS- och ODM-leverantörer som begrundar sina framtida strategier bör inte falla i fällan att man förutsätter en fortsatt stark tillväxt i outsourcing av produktion hos mobiltelefonföretagen."

Vertikal struktur blir platt
Om man tittar på en annan potentiell fallgrop, har framgången för Foxconn International Holdings (FIH) under de senaste åren sporrat andra EMS-företag att kopiera bolagets vertikala struktur i distributionskedjan, inklusive komponentupphandling. FIH: s omfattande integration av olika noder i försörjningskedjan har ofta bedömts som en viktig bidragsgivare till bolagets framgång och upphov till dess ledande position inom den globala EMS-marknaden. Detta omdöme försvann 2008 och ersattes av en rad nedslående ekonomiska tillkännagivanden.

"När ekonomin är stark och efterfrågan på marknaden är stor, kan en vertikalt integrerad modell hjälpa en EMS-leverantör att växa, eftersom stordriftsfördelar kan förstärkas internt och tillverkningsföretag och komponentleverantörer kan stödja varandra," säger Jeffrey Wu. "Men när ordervolymerna sjunker, tillåter inte denna modell särskilt stor flexibilitet för tillverkarna och hindrar dem från att enkelt ta hjälp från externa leverantörer. Således är den vertikala integrationsmodellen ett tveeggat svärd, som hjälper en EMS-leverantör att konkurrera bättre när marknaden växer, men får det att lida mer när ekonomin stagnerar. "

På grund av detta kommer många EMS-företag undvika risken att anta FIH: s vertikala struktur under marknadsnedgången.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2