Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mats Lundberg Elektronikproduktion | 28 april 2009

Svag delårsrapport från Prevas

Bibehållen omsättning men fallande vinst för Prevas för årets första kvartal.

"Nuvarande rörelsemarginal är inte tillfredställande. I slutet av förra året påverkades Prevas marknad av rådande konjunkturläge på ett negativt sätt, med färre affärsavslut. Den trenden kvarstår", skriver Prevas vd Mats Lundberg. "Mitt inne i den osäkerhet som råder på marknaden bibehåller Prevas en stark marknadsposition, ett gott kassaflöde men en försämrad rörelsemarginal. En stor del av den försämrade rörelsemarginalen hänför sig till den danska produktutvecklingsverksamheten," • Omsättning 152,1 Mkr (153,7) • Resultat före avskrivningar 10,3 Mkr (20,0) • Resultatmarginal före avskrivningar 6,8 procent (13,0) • Rörelseresultat 7,1 Mkr (16,8) • Rörelsemarginal 4,7 procent (11,0) • Resultat efter skatt 4,9 Mkr (11,5) • Vinst per aktie 0,49 kr (1,18) • Likvida medel 25,8 Mkr (5,7)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2