Elektronikproduktion | 28 april 2009

HMS varslar 16 om uppsägning

HMS Networks har idag lagt ett varsel om en minskning av antalet anställda i Halmstad med totalt 16 personer. Bemanningsminskningen är en del av ett kostnadsbesparingsprogram som initierats som en konsekvens av den fortsatt svaga efterfrågan.

HMS befinner sig i en period med minskad efterfrågan. Alla marknader förutom Kina visar en nedgång. Störst nedgång har noterats i Japan, vars automationsindustri har påverkats både av en svag marknad och en kraftig förstärkning av den japanska valutan.   - Vi har under senaste månaderna tagit hem produktion från underleverantörer, genomfört interna utbildningsprogram och andra aktiviteter med förhoppningen att vi skulle se en förbättring av marknaden framöver. Tyvärr kan vi enbart konstatera att marknaden är fortsatt svag under året och att våra försäljningsvolymer har gått ned till en nivå som gör att bolaget måste agera och vidta dessa åtgärder, säger vd Staffan Dahlström.   Lokala förhandlingar med berörda fackliga organisationer kommer att påbörjas med målet att genomföra personalminskningen så snart som möjligt. - I det nuvarande marknadsläget måste vi anpassa våra kostnader och vår bemanning. Det är viktigt att de anställda får besked så snart som möjligt, samtidigt som förhandlingarna måste genomföras med omsorg och i ett gott och förtroendefullt förhandlingsklimat, säger Staffan Dahlström.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1