Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 april 2009

Free2move slår föregående kvartal

Free2moves nettoomsättning uppgick till 2,7 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK för första kvartalet 2009.

”Omsättningen under årets första kvartal ligger något över föregående kvartal. Tar vi hänsyn till de affärer som vi arbetar med för närvarande ser vi en ökande trend. Resultatförbättringen kan hänföras till både engångspost som redovisats tidigare och minskade personalkostnader samt ökade försäljningsintäkter”, kommenterar bolaget vd, Per-Arne Wiberg. Free2move har flera nya produkter, både färdiga och under utveckling, som bedöms generera en betydande förbättring av både omsättning och resultat under 2009. ”Den svaga konjunkturen drar ner försäljningen av moduler. Under första kvartalet såg vi dock ett antal förfrågningar på större kvantiteter som avancerade mot avslut. I några av dessa affärer är vi enda leverantör”, står det vidare i rapporten.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2