Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 april 2009

Elcoteqs omsättning halverad

Elcoteqs nettoomsättning mellan januari och mars minskade som väntat och uppgick till 470,0 miljoner euro (908,7 i januari-mars 2008).

Rörelseresultatet var -38,3 miljoner euro (-9,5) och -24,7 exklusive omstruktureringskostnader. Första kvartalets resultat påverkades starkt av den ekonomiska krisen och den snabba förändringar i kundernas marknader. Elcoteq har kraftigt justerat sin kostnadsstruktur med omstruktureringsplanen som aviserades i januari, men den kommer bara att börja komma till full effekt från andra kvartalet och framåt. - Nettoomsättning 470,0 miljoner euro (908,7) - Rörelseresultat -38,3 miljoner euro (-9,5) - Resultat före skatt -49,9 miljoner euro (-15,4) - Resultat per aktie (EPS) -1,40 euro (-0,35) - Kassaflödet efter investeringsverksamhet -50,7 miljoner euro (-1,1)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1