Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 29 april 2009

Globala marknaden för inbyggda system värd 112,5 miljarder USD 2013

Enligt en ny marknadsundersökningsrapport, Embedded Systems: Technologies and Markets från Electronics.ca Publications, var den globala marknaden för inbyggda system värd 92,0 miljarder USD 2008. Detta kommer att öka till 112,5 miljarder USD under 2013, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 4,1%.

Marknaden är indelad i segment för inbyggd hårdvara och inbyggd programvara. Inbyggd hårdvara har för närvarande den största andelen av marknaden, värd 89,8 miljarder USD 2008. Detta bör öka med en CAGR på 4,1% till 109,6 miljarder USD år 2013. Segmentet för inbyggd programvara har ett marknadsvärde av 2,2 miljarder USD år 2008. Detta segment förväntas generera 2.9 miljarder USD under 2013, med en CAGR på 5,6%. Lättheten att utveckla och marknadsföra inbäddade enheter ökar med de tekniska framstegen. Många produkter införs på den globala marknaden varje dag med nya innovativa tillämpningar. I allt från mobiltelefoner, digitala TV-apparater och mp3-spelare till kylskåp och tvättmaskiner använder vi ständigt inbäddade enheter för olika ändamål, ofta ovetande om den bakomliggande tekniken. Framgången för inbäddade enheter definieras av hur väl utformade och utvecklade produkterna är, och om man använt rätt hårdvara för att uppfylla kostnadskraven. Ökningen av öppen källkod på webben, i kombination med låga ingenjörskostnader via outsourcing, kommer att underlätta utformning och utveckling av inbäddade enheter. Den inbyggda hårdvarumarknaden kommer att fortsätta att blomstra på lång sikt allteftersom nya tillämpningar uppstår.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2