Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 april 2009

Flextronics nettoomsättning sjönk till 5,6 miljarder USD fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet, som slutade 31 mars 2009, uppgick till 5,6 miljarder USD, jämfört med samma kvartal i fjol som uppgick till 7,8 miljarder USD. Justerat rörelseresultat för fjärde kvartalet var 50.6 miljoner USD med en justerad rörelsemarginal på 0,9%, jämfört med justerat rörelseresultat på 262,5 miljoner USD och en justerad rörelsemarginal på 3,4% för ett år sedan.

Justerat nettoresultat för fjärde kvartalet var 21.7 miljoner USD och justerad EPS var 0,03 USD, jämfört med 214,5 miljoner USD och 0.26 USD respektive för samma kvartal ett år sedan. Nettoomsättningen för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2009 var 30,9 miljarder USD i förhållande till nettoomsättning för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2008 på 27,6 miljarder USD. Justerat rörelseresultat under räkenskapsåret 2009 var 811,2 miljoner USD med en justerad rörelsemarginal på 2,6%, jämfört med justerat rörelseresultat på 887,2 miljoner USD och en justerad rörelsemarginal på 3,2% för ett år sedan. Justerat nettoresultat för räkenskapsåret 2009 var 605,0 miljoner USD och justerad EPS var 0,74 USD, jämfört med 744,8 miljoner USD och 1.02 USD respektive för det föregående räkenskapsåret. Den 10 mars 2009 meddelade Flextronics omstruktureringsplaner som syftar till att rationalisera företagets globala produktionskapacitet och infrastruktur på grund av nuvarande makroekonomiska förhållanden. I samband med omstruktureringsplanerna, förväntas företaget få mellan 220 miljoner och 250 miljoner USD före skatt i omstruktureringskostnader, med kontantutgifter som förväntas ligga mellan 130 miljoner och 150 miljoner USD. Under det fjärde kvartalet som slutade den 31 mars 2009, tillkännagav Flextronics omstruktureringskostnader före skatt på 151 miljoner USD bestående av 95 miljoner USD i kontantavgifter främst relaterade till anställdas avgångsvederlag och förmåner och 56 miljoner USD i nedskrivningar. Företaget planerar inte ändringar i dess ursprungliga planer eller uppskattningar och räknar med att slutföra sin omstrukturering av verksamheten inom de närmaste sex månaderna. Likvida medel uppgick till 1,8 miljarder USD per den 31 mars 2009. Under det fjärde kvartalet som slutade den 31 mars 2009, genererade Flextronics 286 miljoner USD i operativt kassaflöde och 197 miljoner USD av fritt kassaflöde (definierat som nettokassaflöde från den löpande verksamheten, med avdrag för inköp av fastigheter och utrustning, exklusive dispositioner). "Som ett resultat av vår disciplinerade fokus, har vi förbättrat vår finansiella styrka under denna period av stora ekonomiska problem genom att minska kostnaderna, förbättra rörelsekapitalet och generera ett starkt kassaflöde", säger Paul Read, Chief Financial Officer på Flextronics. "Vårt huvudfokus är på att hantera kontrollerbara aspekter av vår verksamhet och positionera företaget för framtida tillväxt och lönsamhet", säger Mike McNamara, CEOI av Flextronics. "Högsta prioritet är att kontrollera kostnader, förbättra den interna effektiviteten, minska lagernivåer, förvalta vårt rörelsekapital, generera starka kassaflöden och förbättra vår kapitalstruktur. Vi är säkra på vår förmåga att anpassa oss till ekonomiska vindkantringar och samtidigt bibehålla vår storlek och våra konkurrensfördelar."
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2