Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 maj 2009

Aqeri lägger ut all produktion, avvecklar enhet

Aqeri avser att avveckla anläggningen i Luleå och koncentrera all verksamhet till Spånga.

Bakgrunden till varslet är att Aqeri, samtidigt som Aqeri har haft en period av hög lönsamhet totalt sett, fått en kraftig inbromsning i orderingången för affärsområde Fordon och därmed en väsentligt lägre produktionsvolym än planerat. Prognosen för affärsområde Fordon är fortsatt vikande under 2009 och pekar inte på någon snar förbättring. Som resultat av denna utveckling kommer all produktion att läggas ut på kontraktstillverkning. Aqeri har tidigare genomfört flera projekt med produktion utlagd på kontraktstillverkare med mycket positiv erfarenhet. Som en konsekvens av den planerade nedläggningen av den egna tillverkningen i Luleå planeras även de kvarvarande funktionerna i Luleå att koncentreras till Spånga. "Vi har tidigare aviserat att vi har planer på att snabbt kunna anpassa vår verksamhet till nya situationer. Marknaden inom fordonsindustrin är extraordinär och våra prognoser pekar tyvärr inte på någon snar förbättring och tvingar oss till denna åtgärd. Det är tråkigt att tappa bra medarbetare men vi ser inga andra möjligheter. Efter genomförd outsourcing av produktionen kommer koncentrationen av övrig verksamhet till ett driftställe att ge betydande ekonomiska besparingar och leda till ökad organisatorisk effektivitet. Vi har efter höstens nyemission och en period av hög lönsamhet en mycket stark finansiell position som vi vårdar för att kunna vidareutveckla bolaget och därmed ge god avkastning till våra aktieägare och en trygg anställning för vår kvarvarande personal", meddelar VD Anders Brismo. Aqeri kommer nu närmast att genomföra nödvändiga MBL-förhandlingar. Besparingarna kan komma att visa effekt under kvartal 4. I Spånga kommer det att finnas ett rekryteringsbehov som leder till viss nyanställning under senare delen av året.
Annons
Annons
2020-11-26 11:35 V18.13.6-2