Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 06 maj 2009

Tillverkningskrav på kontaktdon för medicinsk utrustning

Kontaktdon i medicinsk utrustning måste vara mycket tillförlitliga (noll fel), och samtidigt uppfylla stränga krav på patientsäkerhet och hårda miljöförhållanden. Ofta skall anslutningarna tåla extremt höga eller låga temperaturer.

Ytterligheter på upp till +200 grader eller ner till nära absoluta nollpunkten (-270 grader Celsius) är inte ovanligt. Dessa förhållanden kräver speciell beläggning, speciella material och tillverkningsprocesser. Kontaktdonstillverkare utvecklar innovativa lösningar för det medicinska området, samt anpassar befintliga kontakter som ursprungligen specificerats för militär/flyg-marknaden för att klara de medicintekniska kraven. För att klara "noll fel"-kriterier för medicinska tillämpningar utsätts kontaktdonen för ett antal tester, inklusive chock, vibration, extrem temperaturcykling, salta bad, och förslitningscykler. För att klara dessa villkor och passera varje prov måste kontaktdonstillverkarna ha noggrann kontroll på pläteringsprocessen. Många kontaktkonstruktioner använder silverplätering, men silver uppvisar normalt resistansinstabilitet när temperaturen överstiger 85 °C. Till komponenter med hög tillförlitlighet används ofta en kombination av metaller, såsom ett underliggande lager av nickel följt av ett lager av guld, vilket lämpar sig för drift vid temperaturer så höga som 200 °C. Guld är också lämpligt för användning vid extremt låga temperaturer, eftersom kontaktmotståndet inte påverkas. Till exempel har C&K fått feedback från sina kunder att dess MTB1-kontaktserie har klarat temperaturer så låga som minus 270 °C. Användningen av speciella pläteringsmaterial tillåter också kontakttillverkarna att konstruera och tillverka produkter efter kundanpassade specifikationer, till exempel en hel kontaktfamilj, skräddarsydda isolatorer, skärmade och oskärmade konstruktioner, och formsprutade dragavlastningar. Förutom plätering behöver ofta kontaktdon för hög tillförlitlighet speciell utformning för att möjliggöra en mycket säker anslutning. En twist-pinkontakt, till exempel, ger en säker anslutning och uppvisar överlägsna elektriska och mekaniska egenskaper jämfört med traditionella system. Särskilda material krävs också för hög tillförlitlighet i medicinska tillämpningar. För utrustning såsom CT-scanners, MRI och ultraljudsutrustning, är användning av metallmaterial som inte avger gas och är ickemagnetiska ett krav, för att de inte ska påverkas av RF och magnetiska störningar. I dessa tillämpningar används ofta särskilda kopparlegeringar som dessutom klarar extremt höga temperaturer. Komponenter som används i rymdtillämpningar kräver material som inte avger gas och är ickemagnetiska, vilket gör att kontakttillverkare ofta kan använda MIL- och rymdkvalificerade kontaktdon för medicinsk utrustning. Tillverkningsrocesser Kontaktdonstillverkare som har rymdkvalificerade tillverkningsanläggningar kan lätt anpassa sina processer för att producera kontaktdon som uppfyller medicinska krav. Eftersom inga reparationer är möjliga i rymdtillämpningar anges noll-fel i kraven för kontaktdon. Detsamma gäller för medicinsk utrustning. Med noll-fel-tillverkningsnormer på plats, inklusive ESA, ISO, och EN90001 kvalifikationer och certifieringar, är tillverkarna väl rustade för att anpassa kontaktdon som ursprungligen varit avsedda för rymdanvändning till medicinsk utrustning. För att uppnå noll-felspecifikationer måste tillverkarna ta särskilda hänsyn vid hantering av alla de råvaror och komponenter som ingår i monteringen av varje kontakt. De måste säkerställa att varje del är inom den definierade acceptansramen för det specifika användningsområdet. Innan monteringen börjar skall alla delar inspekteras under 20 till 50 gångers förstoring för att ytterligare säkerställa att inga fel förekommer. Under tillverkningen ska alla delar kunna spåras allt eftersom de levereras från leverantörer, så att kontakttillverkarna kan hitta och spåra orsaken till eventuella problem. Slutligen ska alla delar testas individuellt på kontaktmotstånd, isolationsmotstånd och impedans för att garantera att de uppfyller specifikationen som ställts av slutkunden. Det skriver connectorsupplier.com.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1