Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 maj 2009

95 tjänster bort på Gunnebo Industrier

Till följd av den kraftiga nedgången på världsmarknaden för Gunnebo Industiers produkter tvingas företaget till personalneddragningar inom alla sina verksamheter i världen. Sammanlagt berörs 95 anställda inom Gunnebo Industrier varav 52 anställda i Sverige.

”Som en konsekvens av den vikande marknaden vidtager vi ett antal åtgärder för att anpassa kapacitet och kostnader till en lägre efterfrågenivå. Med tanke på rådande osäkra förutsättningar analyseras utvecklingen fortlöpande och ytterligare åtgärder kommer att vidtas om det blir nödvändigt”, skriver företaget i ett pressmeddelande. ”De närmsta åren kommer att bli utmanande. Osäkerheten om marknadens utveckling på kort sikt består. Baserat på de åtgärder som har lagts och den plattform som byggs är Gunnebo Industrier väl positionerat inför framtiden.”
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1