Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 maj 2009

SMT marknaden har fallit 70 procent

Utvecklingen på den globala marknaden för ytmonteringsmaskiner var fortsatt svag under första kvartalet 2009, enligt Mydata där försäljningen minskade med 32 procent under kvartalet.

Den totala marknaden för ytmonteringsmaskiner minskade med drygt 70 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år och har nästan halverats jämfört med fjärde kvartalet 2008, enligt ett uttalande i den senaste kvartalsrapporten från Mydata. Företaget har också påverkats av den vikande marknaden och början av det första kvartalet var mycket svag. Dock ökade marknadsaktiviteten under den senare delen av kvartalet. Under kvartalet har Mydata lanserat nya modeller i produktgruppen MY100; MY100SX och MY100LX. Som ett resultat av den fortsatt svaga marknaden har Mydata genomfört ytterligare kostnadsbesparande åtgärder, utöver de åtgärder som inleddes under andra halvåret 2008. Detta har inneburit personalminskningar och en fortsatt översyn av alla kostnader. På grund av detta förväntas engångskostnader på 8 miljoner kronor belasta resultatet för andra kvartalet 2009. De kombinerade effekterna, inklusive åtgärder från andra hälften av 2008, förväntas minska kostnaderna med cirka 80 miljoner kronor årligen, med full effekt i slutet av 2009. Under första kvartalet 2009 uppgick nettoomsättningen till 105 miljoner kronor (155), en minskning med 32 procent. Försäljning exklusive valutaeffekter minskade med 44 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången under kvartalet uppgick till 110 miljoner kronor (130), en minskning med 16 procent. Orderingången exklusive valutaeffekter minskade med 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under kvartalet uppgick orderingången för MY500 till 12 miljoner kronor (3), och till 34 miljoner kronor under den senaste 12-månadersperioden. Ett rörelseresultat om - 42 miljoner kronor (1) rapporterades under perioden. Rörelseresultatet har påverkats signifikant av negativa valutaeffekter på 29 miljoner kronor, varav 25 miljoner avser kostnader i samband med bolagets valutasäkringar. Ett rörelseresultat om 17 miljoner kronor redovisas under kvartalet, exklusive valutasäkringsförluster. Kostnadsminskningsprogrammet som godkändes under 2008 hade en positiv inverkan på rörelseresultatet under kvartalet. FoU uppgick till 19 procent (17) av omsättningen. FoU-kostnaderna för 20 miljoner kronor (26) har belastat kvartalet. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19 miljoner kronor (-34) under kvartalet. Det negativa kassaflödet berodde främst på valutasäkringseffekter.
Annons
Annons
2020-11-26 11:35 V18.13.6-1