Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 maj 2009

SMT marknaden har fallit 70 procent

Utvecklingen pÄ den globala marknaden för ytmonteringsmaskiner var fortsatt svag under första kvartalet 2009, enligt Mydata dÀr försÀljningen minskade med 32 procent under kvartalet.
Den totala marknaden för ytmonteringsmaskiner minskade med drygt 70 procent under första kvartalet jÀmfört med motsvarande period föregÄende Är och har nÀstan halverats jÀmfört med fjÀrde kvartalet 2008, enligt ett uttalande i den senaste kvartalsrapporten frÄn Mydata. Företaget har ocksÄ pÄverkats av den vikande marknaden och början av det första kvartalet var mycket svag. Dock ökade marknadsaktiviteten under den senare delen av kvartalet.

Under kvartalet har Mydata lanserat nya modeller i produktgruppen MY100; MY100SX och MY100LX.

Som ett resultat av den fortsatt svaga marknaden har Mydata genomfört ytterligare kostnadsbesparande ÄtgÀrder, utöver de ÄtgÀrder som inleddes under andra halvÄret 2008. Detta har inneburit personalminskningar och en fortsatt översyn av alla kostnader. PÄ grund av detta förvÀntas engÄngskostnader pÄ 8 miljoner kronor belasta resultatet för andra kvartalet 2009. De kombinerade effekterna, inklusive ÄtgÀrder frÄn andra hÀlften av 2008, förvÀntas minska kostnaderna med cirka 80 miljoner kronor Ärligen, med full effekt i slutet av 2009.

Under första kvartalet 2009 uppgick nettoomsÀttningen till 105 miljoner kronor (155), en minskning med 32 procent. FörsÀljning exklusive valutaeffekter minskade med 44 procent jÀmfört med motsvarande period föregÄende Är. OrderingÄngen under kvartalet uppgick till 110 miljoner kronor (130), en minskning med 16 procent. OrderingÄngen exklusive valutaeffekter minskade med 30 procent jÀmfört med motsvarande period föregÄende Är. Under kvartalet uppgick orderingÄngen för MY500 till 12 miljoner kronor (3), och till 34 miljoner kronor under den senaste 12-mÄnadersperioden.

Ett rörelseresultat om - 42 miljoner kronor (1) rapporterades under perioden. Rörelseresultatet har pÄverkats signifikant av negativa valutaeffekter pÄ 29 miljoner kronor, varav 25 miljoner avser kostnader i samband med bolagets valutasÀkringar. Ett rörelseresultat om 17 miljoner kronor redovisas under kvartalet, exklusive valutasÀkringsförluster. Kostnadsminskningsprogrammet som godkÀndes under 2008 hade en positiv inverkan pÄ rörelseresultatet under kvartalet. FoU uppgick till 19 procent (17) av omsÀttningen. FoU-kostnaderna för 20 miljoner kronor (26) har belastat kvartalet.

Kassaflöde frÄn den löpande verksamheten uppgick till -19 miljoner kronor (-34) under kvartalet. Det negativa kassaflödet berodde frÀmst pÄ valutasÀkringseffekter.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1