Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 11 maj 2009

Ökad omsättning men minskad vinst för Addtech

Nettoomsättningen för Addtech uppgavs i företagets bokslutskommuniké (1 april 2008-31 mars 2009) ha ökat med 6 procent till 4 445 MSEK (4 198). Rörelseresultatet minskade dock med 9 procent till 376 MSEK (415).

Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 057 MSEK (1 155) och rörelseresultatet till 75 MSEK (126). Resultatet efter finansiella poster minskade till 366 MSEK (398) och resultatet efter skatt uppgick till 271 MSEK (287). Vinst per aktie minskade med 5 procent till 12,05 SEK (12,70). Kassaflödet från rörelsen uppgick till 307 MSEK (324). För den senaste tolvmånaders-perioden uppgick kassaflöde per aktie till 13,90 SEK (14,45). Avkastningen på eget kapital uppgick till 36 procent och soliditeten var 39 procent. Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK per aktie (7,00). Delårsrapporten för perioden 1 april - 30 juni 2009 kommer att publiceras 16 juli 2009.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-2