Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 maj 2009

Rekommendationer vid snabb produktionsflytt

Utflyttning av produktion till låglöneländer medför inte alltid stora vinster. Nu har MTEK Consulting utarbetat en modell för att effektivisera processen.

Många kontraktstillverkare i industrin har upplevt svårigheter med att få till lönsamhet när de flyttat ut produktion. Anledningen till att företagen flyttat tillverkning av produkter har i de flesta fall varit en tro på att tillverkningskostnaden i och med detta skall sänkas. Ofta tar det dock mycket längre tid än planerat innan denna flytt verkligen genererar en kostnadssänkning på grund av en mängd kostnadsdrivande faktorer som spelar in. Tord Johnson, MTEC Consulting, beskriver i en rapport med namnet "Rapid Transfer - a market opportunity" den transfereringsmodell som företaget har tagit fram. Modellen skall säkerställa produktionsutfall, kvalitet och lönsamhet vid flytt av produktion från en fabrik till en annan. Om man följer modellen lovas lönsamhet inom 30 dagar efter beslut tagits om transfereringen. I ett aktuellt fall har man visat att 36 produkter från fem kunder, till ett sammanlagt värde av 50 MSEK, har kunnat flyttas med bibehållen kvalitet, utbyte och lönsamhet på under åtta veckor, enligt Elektronik i Norden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1