Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 12 maj 2009

Inbyggnadskort för minskad utvecklingstid

Allt fler komponentdistributörer marknadsför olika inbyggnadsplattformar, vilket kortar utvecklingstiden hos kunderna.

Många komponentdistributörer tillämpar strategin att teknikföretag av alla storlekar ska kunna snabba upp utvecklingstiden genom att köpa mer färdiga lösningar. Distributörer som Arrow, Future, Avnet, och RS Components har insett att de måste erbjuda egenutvecklade referensplattformar om de ska kunna sälja fler komponenter. – Numera vill vi komma in så tidigt som möjligt i konstruktionsfasen hos en kund. Så var det inte förr. Då satt ingenjörerna hemma och testade sina lösningar för att sedan leta upp sina komponenter i en katalog och göra en beställning, säger Morten Block, strategisk marknadsdirektör i Europa på Arrow. I dag blir slutprodukterna mer och mer avancerade, samtidigt som teknikföretagen strävar efter att minska utvecklingstid och kostnader. Detta har bäddat för plattformskonceptet. – Genom plattformsstrategin slipper kunderna lägga resurser på forskning och utveckling eftersom vi erbjuder testade hård- och mjukvarulösningar, förklarar Massimo Dall’Occo, marknadsföringsansvarig på Avnetbolaget Silica. Strategin går ut på att kunderna snabbt ska komma igång med att testa olika lösningar. När utvärderingen är klar för man över hela eller delar av plattformskonstruktionen till sin egen produkt och köper alla nödvändiga komponenter från distributören som alltså har byggklossarna i sin produktportfölj. Distributörerna tar in nya idéer till plattformar från flera olika håll, men främst är det de egna FAE:erna som ser att en kund borde testa något nytt. En viktig faktor för dem är dock att konceptet är användbart för många. Distributörerna utvecklar ofta sina plattformar tillsammans med tredje part. – Vi har ett antal konstruktörer i England som gör hård- och mjukvara, men vi jobbar också tätt tillsammans med halvledartillverkarna. För oss är det exempelvis viktigt att tidigt få tillgång till specifikationerna på en kommande krets så att plattformen är klar när kretsarna kommer i kisel, säger Martin Hellgesson, teknikansvarig på Future i Norden. Det skriver etn.se.
Annons
Annons
2020-11-26 03:18 V18.13.5-2