Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 maj 2009

Färre ämnen räknas som långlivade organiska föreningar

Det fjärde mötet för parterna (COP4) i Stockholmskonvensionen om långlivade organiska föroreningar (POP) beslutade den 8 maj att endast vissa lägre bromerade ämnen ska räknas som långlivade organiska föroreningar. Dessa ämnen ingår i de befintliga kommersiella bromerade flamskyddsmedlen penta-BDE och okta-BDE.

Stockholmskonventionen är en internationell överenskommelse i FN: s miljöprogram. Dess uppdrag är att identifiera, utvärdera och eliminera långlivade organiska föroreningar (POP) från omgivningen. Kommersiella penta-BDE används i huvudsak i flexibla polyuretanskum (PUR). Kommersiella okta-BDE är ett flamskyddsmedel som främst används i elektronisk och elektrisk utrustning. BSEF:s medlemsföretag som tillverkade kommersiella penta-BDE och okta-BDE slutade producera dessa ämnen frivilligt under 2004 eller tidigare.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1