Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 25 september 2001

Pronyx 3D-mätram godkänd

Pronyx kan nu erbjuda alla svenska sågverk ett komplett system för inmätning och avancerad sortering av timmer, baserad på en och samma 3D-mätning

Detta betyder stora vinster för sågverken eftersom utbytet till stor del beror på hur väl sorteringen kan göras. Även internationellt finns en stor marknad då de flesta sågverk i världen sorterar timret före sågningen. Virkesmätningsföreningen (VMF) har godkänt Pronyx 3D-stockmätare ProScan för inmätning av timmer. VMF är en oberoende organisation som mäter in det timmer som kommer till sågverket. Mätningen ligger sedan till grund för betalning till leverantören. Nyligen genomförde VMF en serie provmätningar hos AssiDomän Hemmingsson Trä AB i Vimmerby med mycket goda mätresultat. ProScan öppnar därmed dörren till nästa generation av timmersortering med sin extremt höga mätfrekvens (upp till 1000 profiler per sekund) samt möjligheter till mer avancerad mätning. Systemet är väl anpassat för att i en snar framtid utnyttja de senaste forskningsresultaten från Institutet för träteknisk forskning (Trätek) och Virkesmätningsrådet. Genom att mäta laserljusets spridning kan man nu mäta stockens form under barken och därmed också barkens tjocklek. Trätek har utfört tester som visar att felsorteringen av stockar kan halveras med denna metod.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1